ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Єдиний державний інформаційний веб-портал

«Єдине вікно для міжнародної торгівлі»

Веб-портал

«Єдине вікно»

Переглянути список залишків квот за поточний рік

Інформація про об'єм та поточний залишок тарифних квот при імпорті товарів з окремих країн:

1) Тарифна квота на імпорт в Україну товарів в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

2) Тарифна квота на імпорт в Україну товарів в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою