Трапилася помилка
Необхідно перезавантажити сторінку

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

30.05.2012

N 651

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2012 р. за N 1372/21684

Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 17 червня 2020 року N 305

(Через три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні до цього наказу
будуть внесені зміни, передбачені наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2022 року N 55,
враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 17 березня 2022 року N 100)

Відповідно до частини шостої статті 257 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI, підпункту 64 пункту 4, підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній митній службі України (Калєтнік І. Г.) протягом 30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати відповідні програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 2 цього наказу, які набирають чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.05.2012 N 651

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2012 р. за N 1372/21684


Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила заповнення граф митних декларацій (далі - МД) на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2 (далі - ЄАД), додаткових аркушів до нього форми МД-3 (далі - додаткові аркуші), специфікації форми МД-8 (далі - специфікація), порядок унесення відомостей до доповнення форми МД-6 (далі - доповнення), випадки застосування специфікації, а також порядок оформлення, розподілу та використання аркушів МД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

Передбачені цим Порядком правила також поширюються на застосування МД на бланках ЄАД, додаткових аркушів, доповнення і специфікації, виготовлених за допомогою комп'ютера, та електронних МД.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

активний транспортний засіб - моторний транспортний засіб, який приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби в разі, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів;

відправник - особа, яка передала або має передати заявлені у МД товари в розпорядження перевізника відповідно до договору про перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документі або така, що самостійно доставляє ці товари одержувачу, не користуючись послугами перевізника;

вага брутто - загальна вага товару, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання;

вантажобагаж - товари, що переміщуються залізничним транспортом у багажних вагонах у встановленому порядку;

експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує транспортний засіб комерційного призначення від свого імені незалежно від того, чи є вона власником такого транспортного засобу, чи використовує його на інших законних підставах;

консолідований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників;

міжнародне перевезення - перевезення товарів з перетином державного кордону з території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України;

одержувач - зазначена в транспортному документі особа, якій перевізник згідно з транспортними документами або за дорученням відправника (відправник, що доставляє товари самостійно, не користуючись послугами перевізника) має передати товари;

ордерні поставки - поставки товарів для купівлі-продажу чи товарообміну, при яких на момент вивезення товарів ще не укладено зовнішньоекономічні договори (контракти). Після фактичного вивезення товарів за межі митної території України й укладення таких договорів (контрактів), але не пізніше строку, установленого законодавством, повинна бути одержана оплата за відвантажені товари та проведено митне оформлення цих товарів у відповідний митний режим;

первинна тара (упаковка) - тара (упаковка), що невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу;

переміщення товарів митною територією України - переміщення товарів під митним контролем:

від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до митного органу, розташованого на митній території України;

від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України;

від одного пункту, розташованого на митній території України, до іншого пункту, розташованого на митній території України, у тому числі якщо частина цього переміщення проходить за межами митної території України;

прохідним транзитом від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України (в тому числі в межах одного пункту пропуску через державний кордон України);

від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку;

стаціонарні засоби транспортування - трубопроводи та лінії електропередачі;

фактурна вартість - ціна товарів, які переміщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку (рахунку-фактурі, рахунку-проформі тощо) або іншому документі, що визначає вартість товару.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах з питань державної митної справи.

3. Загальні положення, що стосуються заповнення граф МД:

3.1. МД не повинна містити підчисток і помарок.

3.2. Відомості, заявлені у МД декларантом або уповноваженою ним особою (далі - Декларант), є відомостями, необхідними для митних цілей.

3.3. Графи A, C, D/J, E/J, F, G, I МД паперового примірника МД та її електронної копії або електронної МД заповнюються посадовими особами митних органів. Інші графи МД заповнюються Декларантом.

В окремих випадках, визначених цим Порядком, до зазначених граф МД частина відомостей може вноситися Декларантом, а посадові особи митних органів можуть вносити відомості, що належать до компетенції митних органів, до інших граф МД.

Графи 55, 56 МД у випадках, визначених цим Порядком, заповнюються розбірливо від руки чорнилом і великими літерами особою, що прийняла задекларовані товари до перевезення (перевізником), в аркуші з позначенням "4/5" МД на паперовому носії, що супроводжує товари, упродовж часу між тим, як товари залишили митницю відправлення, та тим, як вони прибули в митницю призначення. Усі записи засвідчуються підписом особи, що прийняла товари до перевезення. Зазначена інформація вноситься в електронну копію МД на паперовому носії посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого здійснюються такі операції.

3.4. При заповненні граф МД посилання на раніше заповнені графи не дозволяється.

3.5. Необхідність заповнення певної графи МД Декларантом визначається згідно з правилами заповнення граф, наведеними в розділі II цього Порядку, виходячи з напрямку переміщення, обраного митного режиму, наявності чи відсутності опису цієї графи у відповідній главі розділу II цього Порядку та наявності застережень у тексті опису цієї графи. Графа не повинна заповнюватись Декларантом, якщо умови переміщення товарів відповідають зазначеним в описі цієї графи застереженням або глава розділу II цього Порядку, що відповідає напрямку переміщення товарів, не містить опису цієї графи.

3.6. Відомості, заявлені в МД на паперовому носії, засвідчуються підписом особи, яка склала МД:

у графі 54 ЄАД;

у будь-якому вільному місці (за винятком граф, що заповнюються посадовими особами митних органів) додаткових аркушів;

у правому нижньому куті в спеціально виділеній графі доповнення;

у правому нижньому куті на всіх аркушах специфікації. Підпис завіряється печаткою Декларанта, яка містить код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті)).

3.7. Викладені в цьому Порядку правила декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, поширюються на випадки декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності, та відповідно до Митного кодексу України та Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 (далі - Положення про митні декларації), декларуються з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств.

3.8. Викладені в цьому Порядку правила декларування консолідованих вантажів при переміщенні їх через митні склади та вільні митні зони комерційного типу поширюються лише на консолідовані вантажі, що переміщуються утримувачем відповідного митного складу або вільної митної зони комерційного типу.

3.9. Викладені в цьому Порядку правила декларування комплектних об'єктів поширюються на товари, що переміщуються через митний кордон України в розібраному чи незібраному стані декількома партіями протягом певного періоду, оскільки за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення одним транспортним засобом неможливе, та митний контроль і виконання митних формальностей, при здійсненні митного оформлення яких здійснюються у встановленому порядку.

3.10. Правила заповнення граф додаткових аркушів відповідають правилам заповнення відповідних граф ЄАД, якщо для окремих граф додаткових аркушів цим Порядком не передбачено інше.

3.11. У невикористаних підрозділах графи 33 "Код товару" додаткових аркушів проставляється запис "ХХХХХХХХХХ" (перші вісім знаків - у першому підрозділі, дев'ятий і десятий - у другому).

3.12. Митним органам не допускається встановлювати порядок заповнення граф МД і визначати особливості заповнення граф МД, відмінні від визначених цим Порядком, а також висувати до Декларантів вимоги щодо внесення до МД інформації, не передбаченої цим Порядком.

3.13. При ввезенні товарів на митну територію України правила заповнення граф МД, передбачені для наявності міжнародного перевезення, застосовуються, якщо міжнародне перевезення здійснювалось перед розміщенням товарів у заявлений у МД митний режим, у тому числі:

у МД, за якою товари вперше поміщуються в митний режим на території України;

при зміні митного режиму товарів, увезених на митну територію України в митному режимі транзиту;

у додатковій декларації на товари, оформлені за тимчасовою, попередньою або періодичною МД.

3.14. Визнання недійсною МД на паперовому носії здійснюється шляхом перекреслення посадовою особою митного органу аркушів "1/6", "2/7" та "3/8" МД на паперовому носії та відбитків особистої номерної печатки на ній та проставлення передбачених цим Порядком відміток у графі D/J МД. Визнання недійсною електронної МД здійснюється шляхом внесення до неї відповідних відміток.

3.15. При заповненні попередньої МД, яка містить усю необхідну для випуску товарів інформацію, МД, заповненої у звичайному порядку, додаткової декларації до таких декларацій вносяться всі передбачені цим Порядком відомості, необхідні для застосування відповідного митного режиму.

Під час заповнення попередньої МД, що містить відомості, необхідні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення (далі - попередня МД для ввезення), періодичної МД, тимчасової МД до таких декларацій вносяться наявні у Декларанта відомості, необхідні для застосування відповідного типу декларації.

4. Порядок унесення відомостей та оформлення доповнення:

4.1. Якщо в полі будь-якої графи МД на паперовому носії не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (унесення відомостей), то відомості зазначаються у доповненні, що є невід'ємною частиною МД. При цьому у відповідній графі МД після внесених відомостей вчиняється запис: "Див. доп.".

4.2. Усі доповнення мають бути пронумеровані. У правому верхньому куті в спеціально виділеній графі кожного аркуша доповнення зазначається:

"Доповнення N ________________________________________________________________________
                                                                                (вказується порядковий номер комплекту доповнення)
до МД N ____________________________________________________________________________".
                                                    (посадовою особою митного органу зазначається реєстраційний номер МД,
                                                 наведений у графі А. У доповненні, складеному Декларантом, код підрозділу 
                                                     митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та чотири цифри
                                                                          поточного року можуть зазначатися особою, яка склала МД).


(підпункт 4.2 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

4.3. Якщо в доповнення виносяться відомості з граф, що стосуються всіх товарів, які декларуються в цій МД, то інформація з кожної такої графи має бути розміщена окремо одна від одної після номера відповідної графи.

4.4. У разі винесення в доповнення інформації з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у вигляді напису: "Товар N ___". Нижче, з посиланням на відповідну графу із зазначенням її номера, зазначаються відомості, що вносяться в цю графу.

4.5. У разі відсутності місця для внесення відомостей у доповнення використовується новий комплект аркушів доповнення. Вільне місце аркушів доповнення перекреслюється особою, яка склала МД, по всій ширині аркуша та вниз по діагоналі позначкою "Z".

4.6. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш підписується цією посадовою особою з проставленням у нижній частині кожного аркуша біля позначки "Печатка:" особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У такому випадку використовуються бланки доповнення, виготовлені за допомогою комп'ютера.

4.7. У разі складення доповнення посадовою особою митного органу в лівому нижньому куті нижньої частини графи E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення" аркуша ЄАД з позначенням "1/6", у лівому нижньому куті зворотного боку аркушів з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ЄАД посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено H доповнень", де H - кількість складених такою особою комплектів аркушів доповнення, який засвідчується її підписом та відбитком особистої номерної печатки.

4.8. На всіх аркушах доповнення, що входять до складу МД, проставляється відбиток штампа "Під митним контролем" (далі - штамп ПМК) під час прийняття МД до оформлення та особистої номерної печатки під час завершення оформлення. Допускається обведення посадовою особою митного органу записів, унесених до доповнення особою, яка склала МД, таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

4.9. Електронна копія МД має обов'язково містити відомості, наведені в доповненні. При цьому запис "Див. доп." в електронну копію не вноситься.

4.10. Аркуші доповнення розподіляються в порядку, встановленому пунктом 5 цього розділу. При розподілі аркуш ЄАД і долучений до нього аркуш доповнення повинні мати на правому краї поля однакового кольору (крім випадків застосування бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнення і специфікації, виготовлених за допомогою комп'ютера).

4.11. При вивезенні за періодичною МД товарів, що переміщуються (зокрема, в митному режимі транзиту) залізничним або автомобільним транспортом, а також якщо при вивезенні товарів, що переміщуються залізничним транспортом (зокрема, в митному режимі транзиту при перевантаженні чи заміні активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщенні товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України), відомості про номер відповідного залізничного вагона, платформи, яким (якими) відправлені товари, не зазначались у МД у зв'язку з відсутністю інформації, Декларант подає підрозділу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, Реєстр номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів (додаток 2 до Положення про митні декларації, далі - Реєстр).

Реєстр подається на паперовому носії разом з електронною копією або як електронний документ не пізніше ніж через дві доби з дати прийняття товарів до перевезення.

Реєстр у формі електронного документа передається електронною поштою у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом Декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передавання електронних МД та інших електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повідомлень.

Відповідна електронна копія невідкладно вноситься посадовою особою митного органу оформлення МД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (далі - ЄАІС Держмитслужби України).

Після прийняття Реєстру у формі електронного документа програмно-інформаційними комплексами ЄАІС Держмитслужби України в автоматичному режимі здійснюються:

внесення Реєстру до програмно-інформаційного комплексу з контролю за переміщенням товарів і постановка його на контроль;

внесення за всіма указаними в Реєстрі транспортними засобами відомостей про відправлення;

встановлення визначеного статтею 95 Митного кодексу України строку транзитного перевезення товарів, відправлених за Реєстром.

У разі необхідності коригування в Реєстрі у формі електронного документа відомостей про транспортний засіб, товарно-транспортний документ або кількість товарів Декларантом у вищезазначеному порядку подається новий (уточнюючий) Реєстр у формі електронного документа з дотриманням таких вимог:

при заповненні уточнюючого Реєстру проставляється відмітка у полі "уточнюючий";

відомості про порядковий номер Реєстру та номер МД переносяться з відповідних полів чергового Реєстру, відомості якого необхідно відкоригувати;

до одного уточнюючого Реєстру можуть бути внесені відомості про коригування лише одного чергового Реєстру;

в уточнюючому Реєстрі зазначаються номер рядка чергового Реєстру, відомості якого потребують коригування, та відкориговані й ті, що не потребують коригування, відомості відповідного рядка чергового Реєстру;

до одного чергового Реєстру може бути направлено декілька уточнюючих Реєстрів.

При цьому в програмно-інформаційному комплексі з контролю за переміщенням товарів рядок чергового Реєстру, відомості якого коригуються, знімається з контролю.

5. Розподіл аркушів МД на паперовому носії:

5.1. Після завершення митного оформлення товарів до заявленого митного режиму аркуші МД на паперовому носії розподіляються в такому порядку:

аркуші з позначенням "1/6" ЄАД, додаткових аркушів і доповнення (у разі наявності) зберігаються разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, у підрозділі митного органу, що здійснював митне оформлення;

аркуші з позначенням "2/7" та "3/8" ЄАД, додаткових аркушів і доповнення (у разі наявності) повертаються Декларанту;

при розміщенні товарів у митні режими, що передбачають їх вивезення за межі митної території України, аркуші з позначенням "4/5" ЄАД, додаткових аркушів і доповнення (у разі наявності) передаються уповноваженій особі для доставлення разом з товаром у структурний підрозділ митного органу в пункті пропуску через митний кордон України, зокрема для оформлення доручення на навантаження. Після проведення процедури пропуску ці аркуші зберігаються митним органом, що здійснив пропуск товару через митний кордон України. При вивезенні товарів за періодичною або електронною МД номер відповідної МД зазначається в товарно-транспортному документі.

При оформленні попередньої МД на паперовому носії, яка містить всю необхідну для випуску товарів інформацію, після проставлення у такій попередній МД згідно з правилами заповнення графи D/J глави 4 розділу II цього Порядку відміток, що свідчать про постановку її на контроль в ЄАІС Держмитслужби України, Декларанту повертається аркуш з позначенням "2/7" ЄАД, відповідні йому додаткові аркуші і доповнення. У разі прийняття митним органом рішення про випуск відповідно до заявленого митного режиму товарів, транспортних засобів комерційного призначення за такою попередньою МД Декларанту повертаються також аркуш з позначенням "3/8" ЄАД, відповідні йому додаткові аркуші і доповнення з проставленими в них відбитками особистої номерної печатки.

5.2. Аркуші з позначенням "4/5" ЄАД і додаткових аркушів МД на паперовому носії не використовуються:

при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України (за винятком транзиту);

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

при поданні періодичної МД, додаткової декларації.

5.3. За бажанням особи, яка подає МД на паперовому носії, допускається оформлення додаткового набору копій аркушів з позначенням "3/8" ЄАД і додаткових аркушів, відповідних їм доповнень і специфікації. При цьому в нижній частині графи E/J особою, що склала МД, учиняється запис: "Складено додаткові аркуші "3/8" МД", який засвідчується печаткою Декларанта. Оформлений митним органом додатковий набір копій аркушів повертається Декларанту.

5.4. За письмовим зверненням осіб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (підрозділ митного органу) засвідчує ксерокопії оформлених аркушів МД на паперовому носії або копії оформлених електронних МД на папері.

Для засвідчення ксерокопій оформлених аркушів МД на паперовому носії, за якими оформлено транспортні засоби, складові частини, що мають ідентифікаційні номери та підлягають державній реєстрації, письмове звернення не вимагається.

Копія електронної МД на папері являє собою засвідчене посадовою особою митного органу в порядку, передбаченому цим підпунктом, візуальне подання на папері оформленої митним органом електронної МД, відображеної у форматі *.xps.

Засвідчення здійснюється шляхом проставлення посадовою особою митного органу у верхній частині лицьового боку кожного аркуша ксерокопії МД на паперовому носії або роздрукованої на папері копії електронної МД відмітки "Копія. Згідно з оригіналом", особистого підпису, ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії та відбитка особистої номерної печатки.

6. Застосування специфікації:

6.1. Допускається застосування специфікації при декларуванні гуманітарної допомоги, припасів, консолідованого вантажу в митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу, а також поміщенні товарів у митні режими:

тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України й при наступному реекспорті таких товарів;

тимчасового вивезення з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України й при наступному реімпорті таких товарів;

транзиту без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України.

6.2. При застосуванні специфікації на паперовому носії у правому верхньому куті у верхній частині графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примірника специфікації, що має відповідати позначенню аркуша МД ("1/6", "2/7", "3/8", "4/5"), а через тире - порядковий номер аркуша в примірнику специфікації, починаючи з одиниці. У нижній частині цієї графи зазначається реєстраційний номер, наведений у графі A МД, до якої додається специфікація.

6.3. У полі "Опис та кількість товару" специфікації наводяться відомості про товари відповідно до товаросупровідних документів.

У полі "Код товару" наводиться код згідно з УКТ ЗЕД у кількості знаків, визначеній для відповідного митного режиму з урахуванням особливостей переміщення.

У поля "Вага брутто, кг", "Фактурна вартість", "Митна вартість" інформація вноситься в порядку, передбаченому описом граф 35, 42, 45 МД відповідного напрямку переміщення.

6.4. У специфікації порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера 2.

6.5. Після останнього використаного рядка специфікації на паперовому носії проводиться горизонтальна лінія, а невикористані рядки специфікації перекреслюються по всій ширині аркуша специфікації та вниз по діагоналі позначкою "Z".

6.6. Разом із специфікацією на паперовому носії подається її електронна копія. Інформація, унесена до електронної копії специфікації на паперовому носії, повинна відповідати інформації, унесеній Декларантом до оригіналу.

6.7. На всіх аркушах специфікації на паперовому носії у нижній частині проставляється відбиток штампа ПМК під час прийняття МД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

7. Випадки складання кількох МД на одну партію товарів та однієї МД на кілька партій товару:

7.1. Товари, що входять до однієї партії, на яку поширюється вимога щодо складання МД, обов'язково декларуються за окремими МД з поданням МД (у передбачених законодавством випадках - іншого документа, що може використовуватись замість МД) на всі товари у складі цієї партії незалежно від їх вартості, за наявності в партії:

товарів, до яких застосовані або застосовуються різні митні режими (за винятком зворотного вивезення (ввезення) контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та інших подібних товарів, що відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення переміщуються в рамках торгової операції, водночас власне їх переміщення не є торговою операцією);

товарів, що переміщуються за різними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та/або на виконання різних посередницьких договорів, укладених між резидентами;

товарів, визнаних відповідною комісією з питань гуманітарної допомоги гуманітарною допомогою, і товарів, які не визнано гуманітарною допомогою;

товарів, що були оформлені за різними попередніми, тимчасовими або періодичними МД (крім випадку, визначеного частиною п'ятою статті 261 Митного кодексу України);

природного газу, ввезеного на митну територію України трубопровідним транспортом для зберігання в підземних сховищах газу за різними МД, при вивезенні за її межі після такого зберігання;

складових комплектних об'єктів, що належать різним комплектним об'єктам;

складових комплектного об'єкта та інших товарів.

7.2. За бажанням Декларанта товари, що ввозяться на митну територію України у складі однієї партії, можуть декларуватись за кількома МД за умови, що фактурна вартість кожної частини партії, отриманої в результаті такого розділення, перевищує суму, еквівалентну 100 євро.

7.3. За можливості заповнення відповідно до встановленого порядку граф МД, які заповнюються тільки в ЄАД, одна МД на кілька партій товару може за бажанням Декларанта оформлюватись у разі:

декларування товарів, ввезених на митну територію України від одного відправника на адресу одного одержувача на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), що поміщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здійснюється їх митне оформлення;

декларування машин, обладнання, механізмів, установок тощо, які згідно з УКТ ЗЕД у зібраному стані класифікуються як комплектний чи завершений товар, поміщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здійснюється їх митне оформлення, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться на митну територію України (вивозяться за межі митної території України) розібраними на кількох транспортних засобах (за кількома товарно-транспортними документами);

подання відповідно до пункту 5 частини другої статті 15 Митного кодексу України уповноваженим економічним оператором, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур, однієї МД, якщо протягом певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі однією особою за одним зовнішньоекономічним договором;

декларування припасів, переміщених на транспортний засіб комерційного призначення, експлуатантом якого є нерезидент, за умови дотримання відповідних строків згідно з частиною першою статті 229 Митного кодексу України;

подання за умови дотримання відповідних строків згідно з частиною п'ятою статті 261 Митного кодексу України однієї додаткової декларації до кількох попередніх або тимчасових чи періодичних МД, оформлених одним митним органом у межах одного зовнішньоекономічного договору й одного митного режиму;

подання до 15 числа місяця, наступного за місяцем поміщення в митний режим реекспорту продуктів переробки товарів на митній території України, що вивозяться на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту), МД на експорт українських товарів (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки відповідних іноземних товарів, ввезених на підставі одного дозволу на переробку товарів на митній території України.

II. Заповнення граф митних декларацій

1. Поміщення товарів у митні режими експорту, реекспорту, переробки за межами митної території України, тимчасового вивезення та поміщення українських товарів у митні режими митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі

Графа 1 "Декларація"

У першому підрозділі зазначається 2-значний літерний код напрямку переміщення товарів згідно з класифікатором типів декларацій.

У другому та третьому підрозділах зазначаються коди митного режиму та типу декларації згідно з класифікаторами митних режимів і типів декларацій відповідно.

Графа 2 "Відправник/Експортер"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про відправника.

Якщо оформлення товарно-транспортного документа здійснюється після оформлення МД, а також якщо з урахуванням особливостей умов поставки товарів відповідно до правил Інкотермс відправником у транспортному документі вказаний нерезидент, у графі зазначаються відомості про відправника відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а за відсутності зазначених відомостей у такому договорі або іншому документі - про особу, вказану в графі 9 МД.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

При вивезенні (пересиланні) товарів громадянами зазначаються відомості про відправника (при пересиланні) або громадянина, який безпосередньо вивозить ці товари за межі митної території України.

При зміні митного режиму товарів, вивезених за межі митної території України, зазначаються відомості про особу, вказану в графі 9 МД.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком до цього Порядку.

У додаткових аркушах МД графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів ЄАД і додаткових аркушів.

Наприклад, якщо використовуються ЄАД та два комплекти додаткових аркушів, то в ЄАД зазначається "1/3", у першому комплекті додаткових аркушів - "2/3", у другому комплекті додаткових аркушів - "3/3".

Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

У графі зазначається загальна кількість долучених до МД комплектів доповнень, складених Декларантом, і, через знак "/", - кількість аркушів у примірнику специфікації.

Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення та не використовується специфікація, то зазначається "1/0".

Якщо доповнення та специфікація не використовуються, то зазначається "0/0".

Графа 5 "Всього товарів"

Зазначається загальна кількість задекларованих у МД товарів. Кількість товарів повинна відповідати кількості граф 31 МД, що заповнюються.

При використанні специфікації в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих у МД.

Графа 6 "Всього місць"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

Зазначається загальна кількість вантажних місць задекларованих у МД товарів відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.

Якщо при переміщенні товарів навалом можливо виокремити вантажні місця (переміщення товарів у тюках, кіпах, в'язанках тощо), то зазначається кількість вантажних місць.

Графа не заповнюється:

якщо товари переміщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількість вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць);

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

у періодичній МД, додатковій декларації;

у тимчасовій МД на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб.

Графа 7 "Довідковий номер"

За бажанням Декларанта зазначається наданий ним порядковий номер МД.

Графа 8 "Одержувач"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про одержувача.

Якщо відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), нерезидент - сторона зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), не є одержувачем, у графі зазначаються відомості про одержувача і вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

Якщо оформлення товарно-транспортного документа здійснюється після оформлення МД, відомості про одержувача зазначаються відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту). За відсутності при цьому у зовнішньоекономічному договорі (контракті) або іншому документі, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), відомостей про одержувача, у графі зазначаються відомості тільки про нерезидента, що уклав такий договір або інший документ.

При розміщенні товарів у митний режим безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони у графі зазначаються відомості про утримувача магазину безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони.

При декларуванні припасів, переміщених на транспортний засіб комерційного призначення, експлуатантом якого є нерезидент, у графі наводяться відомості про експлуатанта транспортного засобу.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

При зміні митного режиму товарів, вивезених за межі митної території України, у графі зазначаються відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком до цього Порядку. Для нерезидентів найменування юридичної особи та її місцезнаходження чи прізвище, ім'я фізичної особи та її місце проживання зазначаються відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), або в разі відсутності таких даних у зазначених документах - відповідно до товарно-транспортного документа.

У додаткових аркушах графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про резидента, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комісії, укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про комісіонера, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про комітента.

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про довірителя (суб'єкта, якого представляє агент).

При декларуванні товарів у митний режим безмитної торгівлі у графі зазначаються відомості про особу, яка поставляє товари утримувачу магазину безмитної торгівлі.

При декларуванні відповідно до митного режиму реекспорту товарів (крім товарів, що переміщуються згідно із зовнішньоекономічним договором, стороною якого є резидент), що переміщуються трубопровідним транспортом із застосуванням фінансових гарантій відповідно до розділу X Митного кодексу України, у графі згідно з додатком до цього Порядку зазначаються відомості про особу, яка надає таку гарантію. Якщо фінансова гарантія надається у вигляді документа, у графі додатково вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні зазначаються відомості про перевізника.

(правила заповнення графи 9 глави 1 розділу ІІ доповнено новим
 абзацом п'ятим згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17.06.2020 р. N 305,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

В інших випадках (зокрема якщо відповідно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатись товарами на митній території України) зазначаються відомості про відповідну особу, яка згідно з вимогами законодавства України вчиняє від свого імені юридично значущі дії щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Особи (крім громадян та осіб, що поставляють товари утримувачу магазину безмитної торгівлі), відомості про яких зазначаються в цій графі, повинні перебувати на обліку в митних органах.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком до цього Порядку.

Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва"

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни місцезнаходження особи, відомості про яку зазначені в графі 8 МД, а якщо в графі 8 зазначені відомості про двох осіб (у графі та в доповненні до МД з посиланням на графу 8), то про особу, відомості про яку наведені в доповненні до МД, з посиланням на графу 8.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД.

Графа 12 "Відомості про вартість"

Графа заповнюється у разі сплати вивізного мита або застосування заходів забезпечення його сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У графі зазначається у валюті України сума наведених у графах 45 ЄАД і додаткових аркушів митних вартостей задекларованих товарів (або сума митних вартостей за ЄАД і аркушами специфікації).

Графа 14 "Декларант/Представник"

У графі згідно з пунктами 1, 2, 4 додатка до цього Порядку наводяться відомості про:

декларанта, якщо товари декларуються декларантом;

уповноважену особу, якщо товари декларуються особою, уповноваженою на це декларантом.

Якщо товари, що переміщуються через митний кордон України іншою особою, декларуються митним брокером, додатково зазначаються серія й номер ліцензії на провадження митної брокерської діяльності та дата її видачі.

Графа 17 "Країна призначення"

При поміщенні товарів у митний режим вільної митної зони, безмитної торгівлі, митного складу у графі зазначається "Україна".

В інших випадках графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У графі відповідно до класифікації країн світу наводиться українською мовою коротка назва країни призначення або останньої відомої на час подання МД країни призначення. У разі відсутності на момент подання періодичної МД інформації про країну призначення, в графі зазначається коротка назва відповідно до класифікації країн світу торговельної країни.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД.

Графа 17а "Код країни призначення"

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни, назва якої зазначена в графі 17.

Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті"

Графа заповнюється, якщо здійснюється переміщення митною територією України.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленні митниці відправлення.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб. Залежно від виду транспорту в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом код країни реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях, ручній поклажі, супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, вантажобагажі, стаціонарними засобами транспортування;

якщо МД заповнюється на моторний транспортний засіб як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

при переміщенні товарів залізничним транспортом у разі відсутності інформації про номери залізничних вагонів або платформ;

у періодичній МД, додатковій декларації на товари, переміщені через митний кордон України за періодичною МД;

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів;

при декларуванні товарів безпосередньо в пункті пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари.

Графа 19 "Контейнер"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У графі зазначається інформація щодо способу вивезення товарів.

Проставляються:

"1", якщо товари прямують у контейнері;

"0", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів.

Графа не заповнюється:

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів;

в періодичній МД.

Графа 20 "Умови поставки"

Графа заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) купівлі-продажу (крім випадків декларування товарів, що переміщуються в межах зазначених договорів на безоплатній основі, та переміщення товарів громадянами), та здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

У першому підрозділі графи наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки.

Якщо зовнішньоекономічним договором (контрактом) передбачено інші умови поставки, ніж ті, що визначені цим класифікатором, то зазначається скорочене літерне найменування умов поставки, найбільш наближених до умов, передбачених у договорі (контракті).

У другому підрозділі графи зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту.

При декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, у другому підрозділі графи зазначається місце передання товарів відповідно до положень зовнішньоекономічного договору (контракту).

Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) здійснюватиметься перетин митного кордону при вивезенні товарів за межі митної території України. При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про активний транспортний засіб.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб. Залежно від виду транспортного засобу в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та (у разі наявності) причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом країна реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях, ручній поклажі, супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, вантажобагажі, стаціонарними засобами транспортування;

якщо МД заповнюється на моторний транспортний засіб як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

у періодичній МД;

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів;

при вивезенні товарів за межі митної території України залізничним транспортом у разі відсутності інформації про номери залізничних вагонів або платформ;

у разі відсутності в Декларанта на момент подання декларації відомостей про активний транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території України.

При переміщенні за періодичною МД товарів залізничним або автомобільним транспортом, а також якщо при декларуванні товарів, що переміщуються залізничним транспортом, у зв'язку з відсутністю інформації відомості про номери залізничних вагонів або платформ, якими відправлені товари, не зазначались у МД, відповідні відомості подаються Декларантом підрозділу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, у формі Реєстру згідно з підпунктом 4.11 пункту 4 розділу I цього Порядку.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

У лівому підрозділі наводиться відповідно до класифікації валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або інші документи, що визначають вартість товару.

Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лівому підрозділі графи наводиться літерний код валюти, зазначеної в рахунку-проформі або іншому документі, який визначає вартість товару.

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності в лівому підрозділі графи зазначається літерний код згідно з класифікацією валют валюти оцінки товарів, яка відповідно до Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за N 841/7129) (далі - Класифікатор іноземних валют), віднесена до вільно конвертованої валюти.

У правому підрозділі графи зазначається сума наведених у графах 42 ЄАД і додаткових аркушів МД фактурних вартостей задекларованих товарів у валюті, код якої зазначений у лівому підрозділі графи (або сума фактурних вартостей за ЄАД і аркушами специфікації).

Якщо у фактурну вартість товарів включені також понесені продавцем витрати на транспортування, навантаження, страхування тощо, які визначені в рахунку в іншій валюті, ніж та, в якій визначена вартість товару, то їх значення перераховується у валюту, зазначену в лівому підрозділі графи, за курсом відповідно до курсів гривні до цих іноземних валют, установлених Національним банком України на дату подання декларації до оформлення.

Графа не заповнюється при зворотному вивезенні тимчасово ввезених громадянами товарів.

Графа 23 "Курс валюти"

У графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 МД, установлений Національним банком України на дату подання декларації до оформлення.

У додатковій декларації до тимчасової МД зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 МД, установлений Національним банком України на дату подання до оформлення тимчасової МД.

Якщо в лівому підрозділі графи 22 МД зазначено код валюти України, то в графі проставляється "1".

Графа 24 "Характер угоди"

Графа заповнюється у разі здійснення грошових розрахунків за товар і здійснення товарообмінних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

У лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту) згідно з класифікатором характерів угод.

Якщо характер договору (контракту) не визначений класифікатором характерів угод, то в лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором характерів угод, що відповідає позиції "Інше".

У правому підрозділі графи наводиться літерний код валюти розрахунку відповідно до класифікації валют. Якщо валюта розрахунку не внесена до класифікації валют або невідома, проставляється код "000".

Графа не заповнюється:

при ордерних поставках;

при декларуванні товарів у митний режим безмитної торгівлі;

у періодичній МД;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором видів транспорту виду транспорту транспортного (транспортних) засобу (засобів), на якому (яких) здійснюватиметься перетин митного кордону при вивезенні товарів за межі митної території України, або відповідної комбінації транспортних засобів.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

Графа заповнюється, якщо здійснюється переміщення митною територією України.

У лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором видів транспорту виду транспорту транспортного (транспортних) засобу (засобів), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленні митниці відправлення, або відповідної комбінації транспортних засобів.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів у пункті пропуску через державний кордон України, через який вивозяться товари;

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження"

При переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у графі зазначаються найменування митниці та код згідно з класифікатором Держмитслужби, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор митних органів), структурного підрозділу митного органу, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну (центральна сортувальна станція).

Якщо передбачається розміщення товарів, що вивозяться за межі митної території України, на митному складі або у вільній митній зоні комерційного типу (зокрема з метою консолідації вантажів), без поміщення до відповідного митного режиму, або перевантаження товарів чи заміна активного транспортного засобу в зоні митного контролю, у графі зазначаються найменування та код згідно з Класифікатором митних органів, у зоні діяльності якого розташовано таке місце перевантаження.

(правила заповнення графи 27 глави 1 розділу ІІ у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 28 "Фінансові та банківські відомості"

Графа заповнюється у разі здійснення грошових розрахунків за товар.

У графі наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) окремими рядками відомості про уповноважені банки особи, яка здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом):

код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

найменування банку;

код (МФО) банку.

Графа не заповнюється:

при ордерних поставках;

при декларуванні товарів у митний режим безмитної торгівлі;

у періодичній МД;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митниці і  код пункту пропуску, через який вивозяться товари.

(абзац другий правил заповнення графи 29 глави 1 розділу ІІ із
 змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17.06.2020 р. N 305)

При декларуванні відповідно до митного режиму реекспорту товарів, що переміщено на митну територію України трубопровідним транспортом із застосуванням заходів гарантування, зазначається код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, через яке вивозяться товари.

(абзац третій правил заповнення графи 27 глави 1 розділу ІІ у
 редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа не заповнюється:

при зворотному вивезенні тимчасово ввезених громадянами товарів;

при переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування;

(абзац шостий правил заповнення графи 29 глави 1 розділу ІІ із
 змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17.06.2020 р. N 305)

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів;

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД.

Графа 30 "Місцезнаходження товарів"

Графа заповнюється, якщо здійснюється переміщення митною територією України.

У графі зазначаються відомості про місце, у якому здійснюється пред'явлення товарів, а саме:

для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код відповідної зони митного контролю;

в інших випадках - відомості про адресу відповідного місця, у якому за погодженням митниці може бути здійснено митний огляд задекларованих товарів.

Якщо Декларант бажає декларувати товар без пред'явлення митниці, у графі зазначається код "BD" і зазначаються відомості про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу, у якому здійснюється митне оформлення, у разі прийняття відповідного рішення митниці.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування;

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів;

у додатковій декларації.

(правила заповнення графи 30 глави 1 розділу ІІ у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості"

В окремих графах 31 МД зазначаються відомості про:

товари, обсяги яких визначені в різних ліцензіях або інших документах (що встановлюють кількість товарів), виданих державними органами відповідно до законодавчих актів для митного оформлення цих товарів;

складові комплектних об'єктів, зазначені в різних позиціях контрольного списку;

товари, переміщені стаціонарними засобами транспортування за різними актами приймання-передавання;

товари з однаковим кодом згідно з УКТ ЗЕД, які мають різні країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок вивізного мита;

товари, які декларувались за різними тимчасовими чи періодичними МД, оформленими одним митним органом в межах одного зовнішньоекономічного договору й одного митного режиму, на які згідно з частиною п'ятою статті 261 Митного кодексу України подається одна додаткова декларація.

Кожен вид відомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка із зазначенням порядкового номера.

Під номером 1 зазначаються найменування та звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар (фізичні характеристики товару в обсязі, достатньому для однозначного віднесення його до коду згідно з УКТ ЗЕД, у кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 МД для відповідного митного режиму та особливостей переміщення): наприклад, комплектність або завершеність (зібраний/незібраний), кількісний та якісний склад (матеріал, речовина, суміш, сполука тощо), основні властивості товару (призначення, розмір, розфасування, пакування тощо).

Не допускається перенесення в графу непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТ ЗЕД, що відповідають коду товару.

В окремих випадках зазначення відомостей під номером 1 здійснюється з такими особливостями:

якщо код задекларованих товарів згідно з УКТ ЗЕД збігається з кодом товару, що підлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не відповідають товару, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарів має однозначно підтверджувати таку невідповідність;

при переміщенні через митний кордон України товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначаються відомості про такі носії, а також про інформацію, що на них розміщена;

при декларуванні товарів із застосуванням специфікації у графі (колонці специфікації) наводиться опис товару згідно з товаросупровідними документами;

при декларуванні складових комплектного об'єкта вчиняється запис: "Складова комплектного об'єкта", зазначаються найменування комплектного об'єкта, складова якого декларується, та найменування складової комплектного об'єкта, що дає змогу ідентифікувати її з відомостями контрольного списку;

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового вивезення та реекспорту зазначаються ідентифікаційні ознаки товарів.

Якщо у графі 33 МД код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні десяти знаків, в окремих полях електронної МД або у разі використання МД на паперовому носії - електронної копії МД на паперовому носії без зазначення у паперовому примірнику зазначаються за формою "електронного інвойсу" в розрізі кожного найменування товару відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що є в наявності:

найменування товару (згідно з рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару);

артикул (марка, модель, сорт, тип тощо);

найменування торговельної марки (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах) (зазначається повністю без будь-яких скорочень; якщо оригінальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, в якій використовується латинський алфавіт, то в графі таке найменування зазначається латинськими літерами);

виробник (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах);

літерний код альфа-2 країни виробництва товару (за бажанням Декларанта);

кількість (в одиницях виміру згідно з рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару);

код одиниці виміру за рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару, згідно з класифікатором одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій;

ціна за одиницю товару (у валюті, в якій складено рахунок або інший документ, який визначає вартість товару);

вартість задекларованої кількості одиниць (у валюті, в якій складено рахунок або інший документ, який визначає вартість товару);

для товарів, відносно яких законодавством визначена інформація, необхідна для ідентифікації та/або класифікації таких товарів, - передбачена відповідними актами законодавства інформація про товар, у тому числі у вигляді кодів.

При цьому у разі використання МД на паперовому носії в паперовому примірнику МД зазначається: "Див. "електронний інвойс".

Якщо Декларант не володіє інформацією про характеристику товару, передбачену формою "електронного інвойсу" (крім необхідної для ідентифікації та/або класифікації товарів інформації, передбаченої законодавством), або володіє інформацією про відсутність у товару відповідної характеристики (наприклад, торговельної марки), у відповідному полі "електронного інвойсу" зазначається "нема даних". Якщо торговельна марка відсутня у класифікаторі торговельних марок, зазначається "Інша".

Під номером 2, якщо заповнюється графа 6 МД, зазначаються відомості про кількість вантажних місць та код відповідно до класифікатора видів упаковок, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця. Якщо графа 6 МД не заповнюється, то номер 2 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 3, якщо в графі 19 МД зазначено "1", зазначаються відомості про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кількість контейнерів, далі, через знак "/", зазначаються відомості про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згідно з класифікатором типів контейнерів, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

Якщо тип контейнера не визначено класифікатором типів контейнерів, то проставляється код згідно з цим класифікатором, що відповідає позиції "Невідомий тип контейнера".

Застосовуються такі коди стану заповнення контейнера:

"1", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері не переміщуються інші товари;

"2", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій МД, та не переміщуються товари, що не декларуються в цій МД;

"3", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій МД, а також товари, що не декларуються в цій МД;

"4", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері не переміщуються інші товари, задекларовані в цій МД, та переміщуються інші товари, що не декларуються в цій МД.

Відомості про кожен контейнер розділяються пропуском або зазначаються з нового рядка.

Якщо в графі 19 МД зазначено "0", то під номером 3 проставляється "0". Якщо графа 19 МД не заповнюється, то номер 3 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 4 зазначаються:

у періодичній МД - чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця й останніх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо дні початку та закінчення періоду переміщення належать до різних календарних місяців) періоду дії періодичної МД;

у додатковій декларації на товари, переміщені через митний кордон України за періодичною МД, - чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця, за який подається додаткова декларація, й останніх двох цифр року;

у МД відповідно до митного режиму тимчасового вивезення - шестизначне число, що складається з числа, порядкового номера місяця й останніх двох цифр року кінцевої дати заявленого Декларантом строку перебування товарів у цьому режимі.

В інших випадках номер 4 та відомості під цим номером не зазначаються.

Графа 32 "Товар N"

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 МД.

Графа 33 "Код товару"

Якщо не передбачено інше, то в першому підрозділі графи зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТ ЗЕД. У другому підрозділі графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

При декларуванні складових комплектного об'єкта, щодо якого митним органом відповідно до встановленого порядку оформлено рішення про визначення коду комплектного об'єкта згідно з УКТ ЗЕД, зазначається код згідно з УКТ ЗЕД комплектного об'єкта.

При переміщенні через митний кордон товару як носія результатів виконаних робіт зазначається код згідно з УКТ ЗЕД такого носія.

У тимчасовій МД, якщо Декларант не володіє точними відомостями про код товару згідно з УКТ ЗЕД, у графі зазначається код згідно з УКТ ЗЕД товарної підкатегорії, для якої передбачена найбільша ставка вивізного мита, з тих кодів, у яких може класифікуватись товар.

При декларуванні товарів у передбачених Митним кодексом України випадках за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД, якому відповідає найбільша ставка мита, у графі зазначається код згідно з УКТ ЗЕД товарної підкатегорії, для якої передбачена найбільша ставка вивізного мита, з тих кодів, у яких можуть класифікуватись товари.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибір Декларанта на рівні перших чотирьох знаків у періодичній МД, якщо товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД, в якій класифікується товар, не включає товарів, на які встановлено вивізне (експортне) мито, та зазначення коду товару в такій кількості знаків дозволяє перевірити дотримання вимог законодавства щодо заходів нетарифного регулювання.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибір Декларанта на рівні перших шести знаків у таких випадках:

при декларуванні гуманітарної допомоги;

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового вивезення з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України;

при реекспорті товарів після їх тимчасового ввезення на митну територію України з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України;

при декларуванні припасів, що постачаються на транспортний засіб комерційного призначення, експлуатантом якого є нерезидент;

при декларуванні товарів у митний режим митного складу.

У п'ятому підрозділі графи проставляється:

"0", якщо товар не підлягає експортному контролю;

"1", якщо товар внесений до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, та вивезення такого товару за межі митної території України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю України;

"3", якщо товар не внесений до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, але відповідно до статті 10 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" вивезення такого товару за межі митної території України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю України.

П'ятий підрозділ не заповнюється у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів.

Графа 34 "Код країни походження"

У лівому підрозділі "а" графи зазначається відповідно до класифікації країн світу літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 31 МД і класифікованого згідно з УКТ ЗЕД у графі 33 МД.

Якщо представлені документи не вказують на конкретну країну походження товару, а містять інформацію про походження товару з країн Європейського Співтовариства, то в графі зазначається "EU".

Якщо документи вказують на країни походження товарів, які належать до Європейського Співтовариства, але законодавством не передбачена необхідність визначення конкретної країни походження товару, допускається зазначення коду "EU".

Якщо країна походження - невідома, то в графі зазначається "00".

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 МД, згідно з товаросупровідними документами. Якщо у відомостях про вагу брутто, що містяться в товаросупровідних документах, є розбіжності, то відомості зазначаються згідно з одним з таких документів на вибір Декларанта або визначені за результатами зважування.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

у тимчасовій МД на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб, періодичній МД;

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів.

Графа 36 "Преференція"

Графа заповнюється при декларуванні товарів, на які встановлено вивізне мито.

У графі зазначається відповідно до класифікатора звільнень від сплати вивізного мита тризначний цифровий код пільги в обкладенні товару вивізним митом, передбаченої законодавством щодо товару, описаного в графі 31 МД і класифікованого в графі 33 МД. При відсутності відповідних пільг у графі проставляється "000".

Графа 37 "Процедура"

У графі проставляється код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму відповідно до класифікатора митних режимів, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з класифікатором митних режимів. Якщо попередній митний режим - відсутній, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

При реекспорті продуктів переробки, отриманих у результаті переробки на митній території України еквівалентних українських товарів, третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

При поміщенні в митний режим переробки за межами митної території України еквівалентних українських товарів, третьою та четвертою цифрами коду проставляється код митного режиму імпорту продуктів переробки, одержаних з іноземних еквівалентних товарів.

У другому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів згідно з класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України.

Якщо при переміщенні товарів особливості та/або додаткові особливості переміщення відсутні або не визначені класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, то в другому підрозділі графи проставляються коди особливості та/або додаткової особливості переміщення товарів згідно з класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що відповідають позиціям "Інше".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

У графі зазначається в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 МД, без будь-якої упаковки (якщо описом цієї графи не передбачено інше) згідно з товаросупровідними документами. Якщо у відомостях про вагу нетто, що містяться в товаросупровідних документах, є розбіжності, то відомості зазначаються згідно з одним з таких документів на вибір Декларанта або визначені за результатами зважування.

Для товару, що переміщується в первинній тарі (упаковці), що невіддільна від товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхідними для здійснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

У періодичній МД зазначається в кілограмах вага товару, на яку оформлено періодичну МД.

У тимчасовій МД на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб, зазначається орієнтовна вага товарів відповідно до товаросупровідних, товарно-транспортних документів.

Графа не заповнюється при переміщенні електроенергії.

Графа 39 "Квота"

Графа заповнюється при декларуванні товарів, щодо яких установлені кількісні обмеження.

У графі зазначається в одиницях виміру, в яких установлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згідно з одержаною ліцензією. Задекларована партія товару не враховується при визначенні залишку товару за квотою.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларація / Попередній документ"

Графа заповнюється, якщо заявленому за МД митному режиму передував інший митний режим або поданню МД передувало оформлення, тимчасової або періодичної МД.

У графі зазначаються відомості про попередній документ, у тому числі той, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість МД. Якщо товари, що декларуються, послідовно розміщувалися в кількох митних режимах, то в графі зазначаються відомості про МД або інший документ, що використовувався замість МД, за якою (яким) ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому.

Відомості зазначаються в такому порядку: спочатку проставляється код документа відповідно до класифікатора документів, далі через знак "/" проставляються номер і дата документа, через знак "/" - номер товару у МД або специфікації (при декларуванні товарів після їх тимчасового вивезення на підставі книжки (карнета) АТА у вищенаведеному порядку зазначаються відомості про книжку (карнет) АТА, згідно з якою (яким) ці товари вивозились у митному режимі тимчасового вивезення, і номер товару в книжці (карнеті) АТА).

При реекспорті продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України, у вищенаведеному порядку зазначаються відомості про МД, згідно з якою (якими) у митний режим переробки на митній території України поміщувались товари, використані для отримання цих продуктів переробки, та номер (номери) товару (товарів) у такій (таких) МД. При реекспорті продуктів переробки, отриманих у результаті переробки на митній території України еквівалентних українських товарів, відомості про МД відповідно до митного режиму переробки на митній території України не зазначаються.

У разі поміщення в митний режим переробки за межами митної території України еквівалентних українських товарів зазначаються відомості про МД відповідно до митного режиму імпорту на продукти переробки, одержані з іноземних еквівалентних товарів.

Графа 41 "Додаткові одиниці виміру"

Якщо для зазначеного в графі 33 МД коду товарної підкатегорії УКТ ЗЕД передбачено додаткову одиницю виміру, то в графі зазначаються код цієї одиниці виміру відповідно до класифікатора одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій, через знак "/" - кількість товару в цій одиниці виміру.

У випадку декларування складових комплектного об'єкта передбачені правилами заповнення цієї графи відомості вносяться до графи при декларуванні останньої партії складових комплектного об'єкта.

У періодичній МД зазначаються відомості про кількість товару, на яку оформлено періодичну МД.

У тимчасовій МД на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб, зазначається орієнтовна кількість товарів відповідно до товаросупровідних, товарно-транспортних документів.

Графа не заповнюється:

якщо для товару, заявленого в графі 31 МД, УКТ ЗЕД не передбачено додаткової одиниці виміру або в графі 33 МД зазначається код товару на рівні менше 10 знаків за УКТ ЗЕД;

при декларуванні складових комплектного об'єкта, крім останньої партії.

Графа 42 "Ціна товару"

У графі з точністю до чотирьох знаків у дробовій частині наводиться фактурна вартість товару у валюті, в якій складені рахунки або інші документи, що визначають вартість товару.

У разі переміщення через митний кордон товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначається вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена.

Графа не заповнюється при зворотному вивезенні тимчасово ввезених громадянами товарів.

Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи"

У графі зазначаються відомості про необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи:

рахунок або інший документ, що визначає вартість товару;

визначені пунктами 7 - 9 частини восьмої статті 257 Митного кодексу України;

визначені пунктами 1 - 11 частини третьої статті 335 Митного кодексу України;

попередні рішення відповідно до частини четвертої статті 23 Митного кодексу України;

документи про походження товару відповідно до частини другої статті 43 Митного кодексу України.

Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка за такою схемою: код документа згідно з класифікатором документів, через пробіл - номер документа, дата та (за наявності даних) кінцевий термін його дії.

Якщо документ відсутній у відповідному розділі класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

У разі використання при декларуванні додаткових аркушів реквізити документів, які стосуються всіх товарів, що декларуються в цій МД, наводяться в цій графі тільки в основному аркуші МД і в додаткових аркушах цієї МД не дублюються. При цьому після коду кожного документа, який стосується всіх задекларованих товарів, проставляється символ "*".

При внесенні до графи відомостей про документи, які відповідно до Митного кодексу України не подаються митному органу одночасно з МД та зберігаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ "d".

При внесенні до графи відомостей про документ, який надавався митному органу в попередніх випадках митного оформлення товарів із застосуванням МД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

При поданні МД на товари, митне оформлення яких за раніше поданою до оформлення МД не було завершено з наданням відмови в прийнятті митної декларації або митному оформленні, в графі зазначаються відомості про відповідну картку відмови.

Відомості про декларації митної вартості, ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності, документ, що підтверджує повноваження на декларування агента з митного оформлення, який склав МД, та його паспортні документи, а також документи, відомості про які наведено в графі 40 МД, до графи не вносяться.

Якщо при вивезенні товарів за межі митної території України залізничним транспортом до подання МД для оформлення номер залізничної накладної - невідомий, то відомості про такий документ до графи не вносяться.

У періодичній МД зазначаються відомості тільки про такі документи щодо дотримання вимог законодавства з питань застосування заходів нетарифного регулювання, які свідчать про дотримання лише таких із вищезазначених вимог, що згідно із законодавством повинні бути дотримані до моменту завантаження товару на транспортний засіб. Відомості про товарно-транспортні документи при цьому в графі не зазначаються.

При вивезенні за межі митної території України за періодичною МД товарів залізничним або автомобільним транспортом, а також якщо при відправленні товарів залізничним транспортом відомості про номер залізничного вагона або платформи, яким (якою) відправлено товари, та відповідні залізничні накладні не зазначались у МД у зв'язку з відсутністю інформації, такі відомості (зокрема, про товарно-транспортний документ, за яким (якими) відправлено товари) подаються Декларантом підрозділу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, у формі Реєстру згідно з підпунктом 4.11 пункту 4 розділу I цього Порядку. Якщо не зазначались тільки номери накладних, інформація не подається.

При ордерних поставках та у тимчасовій МД зазначаються відомості тільки про документи, що можуть бути представлені Декларантом на момент подання МД, при цьому обов'язково зазначаються відомості про документи, які підтверджують дотримання вимог законодавства щодо заходів нетарифного регулювання.

У МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, зазначаються номери МД, оформлених відповідно до митного режиму реекспорту на відповідні продукти переробки товарів на митній території України.

При митному оформленні товарів, що підлягають видам державного контролю, здійснення яких засвідчується відбитками штампів на товаросупровідних (товарно-транспортних) документах, у разі наявності на момент подання МД до митного оформлення на товаросупровідних (товарно-транспортних) документах відбитка штампа, якому присвоєний окремий код згідно з класифікатором документів, у графі зазначаються:

код документа - код згідно з класифікатором документів відбитка такого штампа;

відомості про документ - код згідно з класифікатором документів документа, у якому цей відбиток проставлено (якщо подаються декілька документів, на яких проставлений відбиток штампа контролюючого органу, то запис у графі про проведення відповідного контролю проводиться тільки один раз);

дата документа - дата документа (одного з документів за відповідним кодом), у якому цей відбиток проставлено. Якщо на момент подання МД дата документа - невідома, то зазначається дата подання МД.

Графа 45 "Коригування"

Графа заповнюється у разі сплати вивізного мита або застосування заходів забезпечення його сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару.

Графа 46 "Статистична вартість"

У графі зазначається у валюті України поділене на 1000 й округлене до п'яти знаків у дробовій частині:

значення митної вартості товару, наведене в графі 45 МД, якщо графа 45 МД заповнюється;

значення фактурної вартості товару, наведене в графі 42 МД, перераховане у валюту України за курсом, указаним у графі 23 МД, в інших випадках.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за періодичною, тимчасовою МД;

при декларуванні товарів у митний режим митного складу, вільної митної зони;

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів;

при зворотному вивезенні товарів, тимчасово ввезених громадянами.

Графа 47 "Нарахування платежів"

Графа заповнюється у разі сплати (необхідності застосування заходів забезпечення сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України) вивізного мита та/або сплати плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі - плата), за МД.

У графі наводяться відомості про нарахування митних платежів. Відомості про нарахування плати наводяться тільки в ЄАД.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

при нарахуванні плати - кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених МД;

при нарахуванні вивізного мита:

за адвалорною ставкою - митна вартість товару, зазначена в графі 45 МД;

за специфічною ставкою - кількість товару у відповідних одиницях вимірювання та обліку.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

при нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати;

при нарахуванні вивізного мита - установлений законодавством розмір ставки вивізного мита.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума вивізного мита чи плати. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до класифікатора способів розрахунку.

Відомості щодо нарахування плати можуть зазначатись у графі посадовою особою митного органу (при електронному декларуванні - в електронній МД, а у МД на паперовому носії - від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії МД). У МД на паперовому носії такий запис візується підписом особи, яка склала МД.

У додатковій декларації, поданню якої передувало оформлення тимчасової МД зі сплатою митних платежів або МД, заповненої у звичайному порядку, у визначених Митним кодексом України випадках, у разі якщо додатково надані відомості стали підставою для перерахунку вивізного мита, відображення сум вивізного мита здійснюється окремими рядками, а саме:

вивізне мито, нараховане за тимчасовою МД або МД, заповненою у звичайному порядку;

вивізне мито, нараховане за додатковою декларацією;

різниця між сумами вивізного мита, нарахованими за тимчасовою МД або МД, заповненою у звичайному порядку, та додатковою декларацією, що підлягає сплаті або поверненню.

При цьому відомості про розрахунки, необхідні для обчислення суми вивізного мита, що підлягає сплаті (поверненню), зазначаються в окремих полях електронної МД або електронної копії МД без наведення в паперовому примірнику, а в графі наводяться відомості про нарахування митних платежів, що підлягають сплаті (поверненню) за цією МД.

У додаткових аркушах права нижня частина графи 47 не заповнюється.

Графа B "Подробиці розрахунків"

Графа заповнюється, якщо сплачуються вивізне мито та/або плата або здійснюється забезпечення сплати вивізного мита відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У графі зазначаються:

код виду платежу відповідно до класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за ЄАД і кожним додатковим аркушем МД, що підлягає перерахуванню до державного бюджету, або на яку надано забезпечення сплати митних платежів;

якщо митним органом відкрито картку - особовий рахунок платника податків - код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи резидента або нерезидента, який має власний код за ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті); якщо митним органом не відкрито картки - особового рахунку платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

у разі забезпечення сплати митних платежів шляхом надання гарантом фінансової гарантії у вигляді документа, зазначається код за ЄДРПОУ гаранта та номер (номери) відповідних гарантійних документів (можуть зазначатись у графі посадовою особою митного органу при електронному декларуванні - в електронній МД, а у МД на паперовому носії - від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії МД).

Якщо за відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів Декларанта в сумі, необхідній для сплати нарахованого мита та/або плати у повному обсязі, сплата такого платежу здійснюється частково за рахунок коштів уповноваженої особи, то відповідний рядок МД на паперовому носії перекреслюється; при цьому особою, яка склала МД, від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату мита або плати, які засвідчуються печаткою уповноваженої особи. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії МД.

Якщо відомості про нарахування плати в графі 47 МД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи B МД відомості про цю плату також заносяться посадовою особою митного органу.

Графа 49 "Реквізити складу"

Графа заповнюється при розміщенні товарів у митний режим магазину безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони комерційного або сервісного типу, а також якщо товари, що поміщуються в обраний митний режим, зберігатимуться на складі митного органу або на митному складі.

У графі зазначаються відомості про відповідний склад, вільну митну зону або магазин безмитної торгівлі за такою схемою:

А/Б,

де А - код типу складу (вільної митної зони, магазину безмитної торгівлі), а саме:

1 - митний склад;

5 - магазин безмитної торгівлі;

6 - склад митного органу;

7 - вільна митна зона;

Б - відомості про склад, вільну митну зону або магазин безмитної торгівлі:

номер, за яким особу включено до реєстру осіб, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу, вільної митної зони або магазину безмитної торгівлі;

код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного органу, на який покладено обов'язок щодо здійснення контролю за відповідним складом митного органу.

(абзац одинадцятий правил заповнення графи 49 глави 1 розділу ІІ із
 змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 50 "Принципал"

Графа заповнюється, якщо здійснюється переміщення митною територією України.

У графі згідно з додатком до цього Порядку зазначаються відомості про перевізника (експедитора) товарів, задекларованих у МД, номер його телефону в міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв'язку) та відомості про особу, що приймає задекларовані товари до перевезення: прізвище, ініціали, серія та номер паспорта (для громадян нерезидентів: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), громадянство, реквізити паспортного документа або документа, що його замінює).

При відправленні товарів автомобільним транспортом із застосуванням книжки МДП додатково зазначається індивідуальний ідентифікаційний номер держателя книжки МДП, який відповідно до норм Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (далі - Конвенція МДП) присвоюється держателю гарантійним об'єднанням країни реєстрації та вказується у графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та графі 4 відривних аркушів.

При залізничних перевезеннях зазначається назва залізниці, що приймає товари до перевезення.

Графа не заповнюється:

у періодичній МД (крім товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування), додатковій декларації;

(абзац шостий правил заповнення графи 50 глави 1 розділу ІІ із
 змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17.06.2020 р. N 305)

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів;

при декларуванні товарів у митні режими безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони;

при переміщенні товарів у ручній поклажі, супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, вантажобагажі;

(абзац дев'ятий правил заповнення графи 50 глави 1 розділу ІІ із
 змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17.06.2020 р. N 305)

при переміщенні товарів через митний кордон України громадянами.

Графа 52 "Гарантія не дійсна для"

Графа заповнюється, якщо Митним кодексом України передбачена необхідність надання забезпечення сплати митних платежів.

У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не підлягає поверненню (підлягає сплаті) у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого фінансовою гарантією.

У правому підрозділі графи проставляється цифровий код згідно з класифікатором заходів гарантування заходу гарантування та виду фінансової гарантії, обраних Декларантом.

Графа 54 "Місце та дата:"

У графі зазначаються згідно з пунктом 3 додатка до цього Порядку дані про місцезнаходження особи, відомості про яку зазначені в графі 14 МД, та фізичну особу, яка безпосередньо склала МД: прізвище, ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті) та особистий підпис.

У графі також наводиться у міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв'язку) номер телефону особи, яка склала МД, та електронна адреса, що використовується для передавання електронних МД та інших електронних документів митним органам і отримання від митних органів зворотної інформації.

Для юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості завіряються печаткою Декларанта, яка містить код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

Відбитки цієї печатки також проставляються на додаткових аркушах МД та у правому нижньому куті на всіх аркушах специфікації.

Вимоги щодо проставлення відбитків печаток та особистих підписів поширюються на випадки застосування МД на паперовому носії.

2. Поміщення товарів у митні режими імпорту, реімпорту, переробки на митній території України, тимчасового ввезення, знищення або руйнування, відмови на користь держави та поміщення іноземних товарів у митні режими митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі

Графа 1 "Декларація"

У першому підрозділі зазначається 2-значний літерний код напрямку переміщення товарів згідно з класифікатором типів декларацій.

У другому та третьому підрозділах зазначаються коди митного режиму та типу декларації згідно з класифікаторами митних режимів і типів декларацій відповідно.

У попередній МД для ввезення, періодичній МД другий підрозділ не заповнюється.

(правила заповнення графи 1 глави 2 розділу ІІ доповнено абзацом третім
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 2 "Відправник/Експортер"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про відправника.

Якщо переміщення товарів здійснювалось послідовно за декількома товарно-транспортними документами, в графі зазначаються відомості про особу, яка є відправником згідно з першим із зазначених документів.

Якщо відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), нерезидент - сторона зовнішньоекономічного договору (контракту) не є відправником, у графі зазначаються відомості про відправника і вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

У періодичній, попередній МД для ввезення, а також якщо з урахуванням особливостей умов поставки товарів відповідно до правил Інкотермс відправником у транспортному документі вказаний резидент, відомості про відправника зазначаються відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту). За відсутності в зазначених випадках у зовнішньоекономічному договорі (контракті) або іншому документі, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), відомостей про відправника у графі зазначаються відомості тільки про нерезидента, що уклав такий договір або інший документ.

При декларуванні гуманітарної допомоги зазначаються відомості про донора гуманітарної допомоги. Якщо донор гуманітарної допомоги доручає підприємству-виробнику або іншій юридичній чи фізичній особі відправити за його дорученням вантаж на митну територію України, то в графі зазначаються відомості про відправника і вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про донора гуманітарної допомоги.

При декларуванні консолідованого вантажу, якщо в товарно-транспортному документі на перевезення відправником указаний іноземний експедитор, у графу вносяться відомості про такого експедитора.

При декларуванні продукції морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими підприємствами і організаціями суднами, які ведуть морський промисел, поверненні товарів, які тимчасово вивозилися для забезпечення діяльності суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графі зазначаються відомості про такого експлуатанта, а також назви суден, на яких проводилося видобування (виловлення, вироблення) продукції морського промислу.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД у графі зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком до цього Порядку. Для нерезидентів найменування юридичної особи та її місцезнаходження чи прізвище, ім'я фізичної особи та її місце проживання зазначаються відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі відсутності таких даних у зазначених документах - відповідно до товарно-транспортного документа на перевезення.

При декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, графа не заповнюється.

У додаткових аркушах МД графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів ЄАД і додаткових аркушів.

Наприклад, якщо використовуються ЄАД та два комплекти додаткових аркушів, то в ЄАД зазначається "1/3", у першому комплекті додаткових аркушів - "2/3", у другому комплекті додаткових аркушів - "3/3".

Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

У графі зазначається загальна кількість долучених до МД комплектів доповнень, складених Декларантом, і через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації.

Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення та не використовується специфікація, то зазначається "1/0".

Якщо доповнення та специфікація не використовуються, то зазначається "0/0".

Графа 5 "Всього товарів"

Зазначається загальна кількість задекларованих у МД товарів. Кількість товарів повинна відповідати кількості граф 31 МД, що заповнюються.

При використанні специфікації в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих у МД.

Графа 6 "Всього місць"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

Зазначається загальна кількість вантажних місць задекларованих у МД товарів відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.

Якщо при переміщенні товарів навалом можливо виокремити вантажні місця (переміщення товарів у тюках, кіпах, в'язанках тощо), то зазначається кількість вантажних місць.

Графа не заповнюється:

якщо товари переміщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількість вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць);

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

у періодичній МД, додатковій декларації та попередній МД для ввезення.

Графа 7 "Довідковий номер"

За бажанням Декларанта зазначається наданий ним порядковий номер МД.

Графа 8 "Одержувач"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про одержувача.

У періодичній, попередній МД для ввезення у графі зазначаються відомості про одержувача відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а за відсутності зазначених відомостей у такому договорі або іншому документі - про резидента, що уклав такий договір або інший документ.

При розміщенні товарів у митний режим безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони у графі зазначаються відомості про утримувача магазину безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони.

При декларуванні продукції морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими підприємствами і організаціями суднами, які ведуть морський промисел, поверненні товарів, які тимчасово вивозилися для забезпечення діяльності суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графі зазначаються відомості про такого експлуатанта.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД у графі зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

При зміні митного режиму товарів, розміщених у митних режимах безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони комерційного або сервісного типу зазначаються відомості про особу, вказану в графі 9 МД.

При ввезенні (пересиланні) товарів громадянами зазначаються відомості про одержувача (при пересиланні) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територію України.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком до цього Порядку.

У додаткових аркушах графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про резидента, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комісії, укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про комісіонера, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про комітента.

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) консигнації та пов'язаним з ним договором купівлі-продажу, укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про резидента-покупця, вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про резидента-консигнатора.

При декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним між резидентами, у графі зазначаються відомості про довірителя (суб'єкта, якого представляє агент).

При декларуванні гуманітарної допомоги в графі зазначаються відомості про одержувача гуманітарної допомоги з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

При декларуванні консолідованого вантажу у митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу у графу вносяться відомості про утримувача відповідного митного складу або вільної митної зони.

В інших випадках (зокрема якщо відповідно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатись товарами на митній території України) зазначаються відомості про відповідну особу, яка згідно з вимогами законодавства України вчиняє від свого імені юридично значущі дії щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Особи (крім громадян), відомості про яких зазначаються в цій графі, повинні перебувати на обліку в митних органах.

При тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України громадянами зазначаються відомості про громадянина, який надає зобов'язання про зворотне вивезення товарів.

В інших випадках при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, у графі зазначаються відомості про одержувача (при пересиланні) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територію України. Якщо такий громадянин є вповноваженою особою іншого громадянина і діє на підставі нотаріально посвідченого доручення (довіреності), у графі зазначаються відомості про такого іншого громадянина-довірителя.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком до цього Порядку.

Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва"

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни місцезнаходження особи, відомості про яку зазначені в графі 2 МД, а якщо в графі 2 зазначені відомості про двох осіб (у графі та в доповненні до МД з посиланням на графу 2), то про особу, відомості про яку наведені в доповненні до МД з посиланням на графу 2.

Графа не заповнюється:

при декларуванні продукції морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими підприємствами і організаціями суднами, які ведуть морський промисел, поверненні товарів, які тимчасово вивозилися для забезпечення діяльності суден, що здійснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент;

при декларуванні консолідованого вантажу у митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД.

Графа 12 "Відомості про вартість"

Графа заповнюється у разі сплати митних платежів або застосування заходів забезпечення їх сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У графі зазначається у валюті України сума наведених у графах 45 ЄАД і додаткових аркушів митних вартостей задекларованих товарів (або сума митних вартостей за ЄАД і аркушами специфікації).

Графа 14 "Декларант/Представник"

У графі згідно з пунктами 1, 2, 4 додатка до цього Порядку наводяться відомості про:

декларанта, якщо товари декларуються декларантом;

уповноважену особу, якщо товари декларуються особою, уповноваженою на це декларантом.

Якщо товари, що переміщуються через митний кордон України іншою особою, декларуються митним брокером, додатково зазначаються серія й номер ліцензії на провадження митної брокерської діяльності та дата її видачі.

Графа 15 "Країна відправлення/експорту"

При ввезенні товарів з території вільної митної зони на митну територію України, ввезенні продукції морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими підприємствами і організаціями суднами, які ведуть морський промисел, поверненні товарів, які тимчасово вивозилися для забезпечення діяльності суден, що здійснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графі зазначається: "Україна".

В інших випадках графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У графі відповідно до класифікації країн світу наводиться українською мовою коротка назва країни, з якої товари відправлені в Україну. Якщо переміщення товарів здійснювалось послідовно за декількома товарно-транспортними документами, в графі зазначаються відомості про країну відправлення згідно з першим із зазначених документів. У разі відсутності на момент подання періодичної МД інформації про країну відправлення в графі зазначається коротка назва відповідно до класифікації країн світу торговельної країни.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД.

Графа 15а "Код країни відправлення/експорту"

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни, назва якої зазначена в графі 15.

Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при
відправленні/прибутті"

Графа заповнюється, якщо здійснюється переміщення митною територією України.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленні митниці призначення.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб. Залежно від виду транспорту в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом код країни реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях, ручній поклажі, супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, вантажобагажі, стаціонарними засобами транспортування;

якщо МД заповнюється на моторний транспортний засіб як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

у попередній МД для ввезення, періодичній МД, додатковій декларації на товари, випущені митним органом за періодичною МД;

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України, через який ввозяться товари.

Графа 19 "Контейнер"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У графі зазначається інформація щодо способу ввезення товарів.

Проставляються:

"1", якщо товари прямують у контейнері;

"0", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів.

Графа не заповнюється в періодичній МД.

Графа 20 "Умови поставки"

Графа заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) купівлі-продажу (крім випадків декларування товарів, що переміщуються в межах зазначених договорів на безоплатній основі, та переміщення товарів громадянами), та здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

У першому підрозділі графи наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки.

Якщо зовнішньоекономічним договором (контрактом) передбачено інші умови поставки, ніж ті, що визначені цим класифікатором, то зазначається скорочене літерне найменування умов поставки, найбільш наближених до умов, передбачених у договорі (контракті).

У другому підрозділі графи зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пробіл - назва цього географічного пункту.

При декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, у другому підрозділі графи зазначається відповідно назва пункту приймання-передання чи пункту контролю таких товарів.

Графа не заповнюється при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу.

Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) здійснюється перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України. При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про активний транспортний засіб.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб. Залежно від виду транспортного засобу в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом країна реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях, ручній поклажі, супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, вантажобагажі, стаціонарними засобами транспортування;

якщо МД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

при декларуванні товарів за періодичною, попередньою МД для ввезення.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

У лівому підрозділі наводиться відповідно до класифікації валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або інші документи, які визначають вартість товару.

Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лівому підрозділі графи наводиться літерний код валюти, зазначеної в рахунку-проформі або іншому документі, який визначає вартість товару.

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності в лівому підрозділі графи зазначається літерний код згідно з класифікацією валют валюти оцінки товарів, яка відповідно до Класифікатора іноземних валют віднесена до вільно конвертованої валюти.

У правому підрозділі графи зазначається сума наведених у графах 42 ЄАД і додаткових аркушів МД фактурних вартостей задекларованих товарів у валюті, код якої зазначений у лівому підрозділі графи (або сума фактурних вартостей за ЄАД і аркушами специфікації).

Якщо у фактурну вартість товарів включені також понесені продавцем витрати на транспортування, навантаження, страхування тощо, які визначені в рахунку в іншій валюті ніж та, в якій визначена вартість товару, то їх значення перераховується у валюту, зазначену в лівому підрозділі графи, за курсом відповідно до курсів гривні до цих іноземних валют, установлених Національним банком України на дату подання декларації до оформлення.

Графа не заповнюється:

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу, вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу;

при декларуванні гуманітарної допомоги, продукції морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими підприємствами і організаціями суднами, які ведуть морський промисел.

Графа 23 "Курс валюти"

У графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 МД, установлений Національним банком України на дату подання декларації до оформлення.

У додатковій декларації до тимчасової МД зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 МД, установлений Національним банком України на дату подання до оформлення тимчасової МД.

Якщо в лівому підрозділі графи 22 МД зазначено код валюти України, то в графі проставляється "1".

Графа не заповнюється:

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу, вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу;

при декларуванні гуманітарної допомоги, продукції морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими підприємствами і організаціями суднами, які ведуть морський промисел.

Графа 24 "Характер угоди"

Графа заповнюється у разі здійснення грошових розрахунків за товар і товарообмінних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

У лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту) згідно з класифікатором характерів угод.

Якщо характер договору (контракту) не визначений класифікатором характерів угод, то в лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором характерів угод, що відповідає позиції "Інше".

У правому підрозділі графи наводиться літерний код валюти розрахунку відповідно до класифікації валют. Якщо валюта розрахунку не внесена до класифікації валют або невідома, проставляється код "000".

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу крім поміщення у вказані митні режими товарів, ввезених на митну територію України згідно із зовнішньоекономічним договором купівлі-продажу, стороною якого є резидент;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

у періодичній МД, попередній МД для ввезення.

Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором видів транспорту виду транспортного (транспортних) засобу (засобів), на якому (яких) здійснюється перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України, або відповідної комбінації транспортних засобів.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

Графа заповнюється, якщо здійснюється переміщення митною територією України.

У лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором видів транспорту виду транспорту транспортного (транспортних) засобу (засобів), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленні митниці призначення, або відповідної комбінації транспортних засобів.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України, через який ввозяться товари;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження"

При переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях зазначаються найменування митниці та код згідно з Класифікатором митних органів структурного підрозділу митниці, в зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну (центральна сортувальна станція).

(правила заповнення графи 27 глави 2 розділу ІІ із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 28 "Фінансові та банківські відомості"

Графа заповнюється у разі здійснення грошових розрахунків за товар.

У графі наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) окремими рядками відомості про уповноважені банки особи, яка здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом):

код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

найменування банку;

код (МФО) банку.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу крім поміщення у вказані митні режими товарів, ввезених на митну територію України згідно із зовнішньоекономічним договором купівлі-продажу, стороною якого є резидент;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

у періодичній МД, попередній МД для ввезення.

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митниці і код пункту пропуску, через який товари ввозяться в Україну.

(абзац другий правил заповнення графи 29 глави 2 розділу ІІ у
 редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

При декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом із застосуванням заходів гарантування, зазначається код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, через яке ввозяться товари.

(абзац третій правил заповнення графи 29 глави 2 розділу ІІ у
 редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа не заповнюється:

при тимчасовому ввезенні товарів (крім транспортних засобів особистого користування) громадянами;

при переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування;

(абзац шостий правил заповнення графи 29 глави 2 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17.06.2020 р. N 305)

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для завершення неодноразового переміщення через митний кордон України за однією МД.

Графа 30 "Місцезнаходження товарів"

У графі зазначаються відомості про місце, у якому здійснюється пред'явлення товарів, а саме:

для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код відповідної зони митного контролю;

в інших випадках - відомості про адресу відповідного місця, у якому за погодженням митниці може бути здійснено митний огляд задекларованих товарів.

У періодичній або попередній МД зазначаються відомості про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу. У попередній МД, яка містить всю необхідну для випуску товарів інформацію, а також при зміні митного режиму переробки на митній території України або тимчасового ввезення на митний режим імпорту зазначаються відомості про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу у разі прийняття відповідного рішення митниці.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування;

у додатковій декларації на товари, оформлені за тимчасовою МД, додатковій декларації на товари, випущені митним органом за періодичною МД, та додатковій декларації для внесення змін до МД, заповненої у звичайному порядку.

(правила заповнення графи 30 глави 2 розділу ІІ у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості"

В окремих графах 31 МД зазначаються відомості про:

товари за кодами товарних позицій 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться в Україну та підлягають реєстрації в реєстраційних державних органах;

складові комплектних об'єктів, зазначені в різних позиціях контрольного списку;

товари, обсяги яких визначені в різних ліцензіях або інших документах (що встановлюють кількість товарів), виданих державними органами відповідно до законодавчих актів для митного оформлення цих товарів;

товари, переміщені стаціонарними засобами транспортування за різними актами приймання-передавання;

товари з однаковим кодом згідно з УКТ ЗЕД, які мають різні країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок мита, акцизного податку, податку на додану вартість;

товари, що мають різну митну вартість за одиницю згідно з рішенням митного органу;

товари, які декларувались за різними тимчасовими, попередніми чи періодичними МД, оформленими одним митним органом в межах одного зовнішньоекономічного договору й одного митного режиму, на які згідно з частиною п'ятою статті 261 Митного кодексу України подається одна додаткова декларація;

товари, які входять до партії, що відповідно до статті 267 Митного кодексу України декларується для вільного обігу на митній території України за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД та до яких застосовуються передбачені законом заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Кожен вид відомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка із зазначенням порядкового номера.

Під номером 1 зазначаються найменування та звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар (фізичні характеристики товару в обсязі, достатньому для однозначного віднесення його до коду згідно з УКТ ЗЕД, у кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 МД для відповідного митного режиму та особливостей переміщення): наприклад, комплектність або завершеність (зібраний/незібраний), кількісний та якісний склад (матеріал, речовина, суміш, сполука тощо), основні властивості товару (призначення, розмір, розфасування, пакування тощо).

Не допускається перенесення в графу непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТ ЗЕД, що відповідають коду товару.

В окремих випадках зазначення відомостей під номером 1 здійснюється з такими особливостями:

якщо код задекларованих товарів згідно з УКТ ЗЕД збігається з кодом товару, що підлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не відповідають товару, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарів має однозначно підтверджувати таку невідповідність;

при переміщенні через митний кордон України товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначаються відомості про такі носії, а також про інформацію, що на них розміщена;

при декларуванні товарів із застосуванням специфікації у графі (колонці специфікації) наводиться опис товару згідно з товаросупровідними документами;

при декларуванні складових комплектного об'єкта вчиняється запис: "Складова комплектного об'єкта", зазначаються найменування комплектного об'єкта, складова якого декларується, та найменування складової комплектного об'єкта, що дає змогу ідентифікувати її з відомостями контрольного списку;

при декларуванні товарів у митні режими тимчасового ввезення та реімпорту зазначаються ідентифікаційні ознаки товарів.

Якщо у графі 33 МД код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні десяти знаків, в окремих полях електронної МД або у разі використання МД на паперовому носії - електронної копії МД на паперовому носії без зазначення у паперовому примірнику зазначаються за формою "електронного інвойсу" в розрізі кожного найменування товару відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що є в наявності:

найменування товару (згідно з рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару);

артикул (марка, модель, сорт, тип тощо);

найменування торговельної марки (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах) (зазначається повністю без будь-яких скорочень; якщо оригінальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, в якій використовується латинський алфавіт, то в графі таке найменування зазначається латинськими літерами);

виробник (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах);

літерний код альфа-2 країни виробництва товару (за бажанням Декларанта);

кількість (в одиницях виміру за рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару);

код одиниці виміру за рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару, згідно з класифікатором одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій;

ціна за одиницю товару (у валюті, в якій складено рахунок або інший документ, що визначає вартість товару);

вартість задекларованої кількості одиниць (у валюті, в якій складено рахунок або інший документ, що визначає вартість товару);

для товарів, відносно яких законодавством визначена інформація, необхідна для ідентифікації та/або класифікації таких товарів, - передбачена відповідними актами законодавства інформація про товар, у тому числі у вигляді кодів.

При цьому у разі використання МД на паперовому носії в паперовому примірнику МД зазначається: "Див. "електронний інвойс".

Якщо Декларант не володіє інформацією про характеристику товару, передбачену формою "електронного інвойсу" (крім необхідної для ідентифікації та/або класифікації товарів інформації, передбаченої законодавством), або володіє інформацією про відсутність у товару відповідної характеристики (наприклад, торговельної марки), у відповідному полі "електронного інвойсу" зазначається "нема даних". Якщо торговельна марка відсутня у класифікаторі торговельних марок, зазначається "Інша".

В окремих випадках у попередній МД для ввезення, якщо в графі 33 такої МД дозволяється проставлення відповідних чотиризначних умовних кодів, зазначається:

"Дипломатичний вантаж" - при ввезенні дипломатичних вантажів (крім консульської валізи);

"Міжнародні експрес-відправлення" - при ввезенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях;

"Консолідований вантаж" - при ввезенні консолідованих вантажів;

"Гуманітарна допомога" - при ввезенні товарів гуманітарної допомоги.

Під номером 2, якщо заповнюється графа 6 МД, зазначаються відомості про кількість вантажних місць та код відповідно до класифікатора видів упаковок, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця. Якщо графа 6 МД не заповнюється, то номер 2 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 3, якщо в графі 19 МД зазначено "1", зазначаються відомості про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кількість контейнерів, далі через знак "/" зазначаються відомості про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згідно з класифікатором типів контейнерів, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

Якщо тип контейнера не визначено класифікатором типів контейнерів, то проставляється код згідно з цим класифікатором, що відповідає позиції "Невідомий тип контейнера".

Застосовуються такі коди стану заповнення контейнера:

"1", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері не переміщуються інші товари;

"2", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій МД, та не переміщуються товари, що не декларуються в цій МД;

"3", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій МД, а також товари, що не декларуються в цій МД;

"4", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері не переміщуються інші товари, задекларовані в цій МД, та переміщуються інші товари, що не декларуються в цій МД.

Відомості про кожен контейнер розділяються пропуском або зазначаються з нового рядка.

Якщо в графі 19 МД зазначено "0", то під номером 3 проставляється "0". Якщо графа 19 МД не заповнюється, то номер 3 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 4 зазначаються:

у періодичній МД - чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця й останніх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо дні початку та закінчення періоду переміщення належать до різних календарних місяців) періоду дії періодичної МД;

у додатковій декларації на товари, переміщені через митний кордон України за періодичною МД, - чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця, за який подається додаткова декларація, й останніх двох цифр року;

у МД відповідно до митного режиму тимчасового ввезення - шестизначне число, що складається з числа, порядкового номера місяця й останніх двох цифр року кінцевої дати заявленого Декларантом строку перебування товарів у цьому режимі.

В інших випадках номер 4 та відомості під цим номером не зазначаються.

Графа 32 "Товар N"

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 МД.

Графа 33 "Код товару"

Якщо не передбачено інше, то в першому підрозділі графи зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТ ЗЕД. У другому підрозділі графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

При декларуванні складових комплектного об'єкта, щодо якого митним органом відповідно до встановленого порядку оформлено рішення про визначення коду комплектного об'єкта згідно з УКТ ЗЕД, зазначається код згідно з УКТ ЗЕД комплектного об'єкта.

При переміщенні через митний кордон товару як носія результатів виконаних робіт зазначається код згідно з УКТ ЗЕД такого носія.

У тимчасовій МД, якщо Декларант не володіє точними відомостями про код товару згідно з УКТ ЗЕД, у графі зазначається код згідно з УКТ ЗЕД товарної підкатегорії, для якої передбачена найбільша ставка ввізного мита, з тих кодів, у яких може класифікуватись товар.

При декларуванні товарів у передбачених Митним кодексом України випадках за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД, якому відповідає найбільша ставка мита, у графі зазначається код згідно з УКТ ЗЕД товарної підкатегорії, для якої передбачена найбільша ставка ввізного мита, з тих кодів, у яких можуть класифікуватись товари.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибір Декларанта на рівні перших чотирьох знаків у попередній МД для ввезення та періодичній МД у разі, якщо товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД, в якій класифікується товар, не включає товарів, при ввезенні яких необхідне забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України та зазначення коду товару в такій кількості знаків дозволяє перевірити дотримання вимог законодавства щодо заходів нетарифного регулювання. У таких МД товари можуть декларуватись також на рівні коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

В окремих випадках, якщо товари не підлягають забезпеченню сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, у попередній МД для ввезення наводяться умовні коди:

"9902" - при ввезенні дипломатичних вантажів (крім консульської валізи);

"9903" - при ввезенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях;

"9904" - при ввезенні консолідованих вантажів;

"9905" - при ввезенні товарів гуманітарної допомоги.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД може зазначатися на вибір Декларанта на рівні перших шести знаків у таких випадках:

при декларуванні гуманітарної допомоги (крім товарів за кодами товарних позицій 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться в Україну та підлягають реєстрації в реєстраційних державних органах);

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України;

при реімпорті товарів, що тимчасово вивозились за межі митної території України з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України;

при декларуванні товарів у митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу.

У п'ятому підрозділі графи проставляється:

"0", якщо товар не підлягає експортному контролю;

"1", якщо товар внесений до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, та ввезення такого товару на митну територію України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю України;

"2", якщо товар внесений до списків товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, але відповідно до законодавства дозвіл або висновок Державної служби експортного контролю України при ввезенні такого товару на митну територію України не потрібен;

"3", якщо товар не внесений до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, але відповідно до статті 10 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" вивезення такого товару за межі митної території України потребує дозволу або висновку Державної служби експортного контролю України.

Графа 34 "Код країни походження"

У лівому підрозділі "а" графи зазначається відповідно до класифікації країн світу літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 31 МД та класифікованого згідно з УКТ ЗЕД у графі 33 МД.

У попередній МД для ввезення зазначається визначений Декларантом на момент подання такої МД код країни походження.

Якщо країна походження невідома або сертифікат про походження товару виданий на товар, виготовлений шляхом змішування, із визначенням походження складових, але без визначення походження кінцевого товару, то в графі зазначається "00".

Якщо документи не вказують на конкретну країну походження товару, а містять інформацію про походження товару з країн Європейського Співтовариства, то в графі зазначається "EU", крім випадків, коли законодавством передбачена необхідність визначення конкретної країни походження товару.

Якщо документи вказують на країни походження товарів, які належать до Європейського Співтовариства, але законодавством не передбачена необхідність визначення конкретної країни походження товару, допускається зазначення коду "EU".

Графа не заповнюється при поміщенні товарів у митні режими митного складу, вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу та знищення або руйнування.

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 МД, згідно з товаросупровідними документами. Якщо у відомостях про вагу брутто, що містяться в товаросупровідних документах, є розбіжності, то відомості зазначаються згідно з одним з таких документів на вибір Декларанта або визначені за результатами зважування.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

у тимчасовій МД на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після розвантаження товарів з транспортного засобу, періодичній МД.

Графа 36 "Преференція"

У графі зазначаються цифрові коди податкових пільг відповідно до класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, передбачених законодавством щодо товару, описаного в графі 31 МД та класифікованого в графі 33 МД.

Коди формуються за такою схемою:

МММАААППП, де:

МММ - код пільги в обкладенні товару ввізним митом;

ААА - код пільги в обкладенні товару акцизним податком;

ППП - код пільги в обкладенні товару податком на додану вартість.

В інших випадках у графі проставляється "000000000".

Графа 37 "Процедура"

У графі проставляється код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму відповідно до класифікатора митних режимів, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з класифікатором митних режимів. Якщо попередній митний режим відсутній, то третьою і четвертою цифрами коду проставляється "00".

У попередній МД для ввезення першими двома цифрами коду проставляється код митного режиму внутрішнього транзиту.

(правила заповнення графи 37 глави 2 розділу ІІ доповнено
новим абзацом третім згідно з наказом Міністерства фінансів
 України від 17.06.2020 р. N 305,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати
 відповідно абзацами четвертим - сьомим)

При імпорті продуктів переробки, отриманих у результаті переробки за межами митної території України еквівалентних іноземних товарів, третьою і четвертою цифрами коду проставляється "00".

При поміщенні в митний режим переробки на митній території України еквівалентних іноземних товарів, третьою і четвертою цифрами коду проставляється код митного режиму реекспорту продуктів переробки, одержаних з українських еквівалентних товарів.

У другому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів згідно з класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України.

Якщо при переміщенні товарів особливості та/або додаткові особливості переміщення відсутні або не визначені класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, то в другому підрозділі графи проставляються коди особливості та/або додаткової особливості переміщення товарів згідно з класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що відповідають позиціям "Інше".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

У графі зазначається в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 МД, без будь-якої упаковки (якщо описом цієї графи не передбачено інше) згідно з товаросупровідними документами. Якщо у відомостях про вагу нетто, що містяться в товаросупровідних документах, є розбіжності, то відомості зазначаються згідно з одним з таких документів на вибір Декларанта або визначені за результатами зважування.

Для товару, що переміщується в первинній тарі (упаковці), що невіддільна від товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхідними для здійснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

Якщо на товар установлено специфічну ставку ввізного мита в грошовому розмірі на одиницю ваги товару або комбіновану ставку зі специфічною складовою в грошовому розмірі на одиницю ваги товару та як розрахункова база використовується вага товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, то в графі незалежно від наявності відомостей про вагу товару без будь-якої упаковки у маркуванні товару чи документах, необхідних для здійснення його митного контролю та митного оформлення, зазначається вага товару, описаного в графі 31 МД, з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

У періодичній МД зазначається в кілограмах вага товару, на яку оформлено періодичну МД.

У тимчасовій МД на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після розвантаження товарів з транспортного засобу, зазначається орієнтовна вага товарів відповідно до товаросупровідних, товарно-транспортних документів.

Графа не заповнюється:

при переміщенні електроенергії;

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу.

Графа 39 "Квота"

Графа заповнюється при декларуванні товарів, щодо яких установлені кількісні обмеження.

У графі зазначається в одиницях виміру, в яких установлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згідно з одержаною ліцензією. Задекларована партія товару не враховується при визначенні залишку товару за квотою.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 40 "Загальна декларація / Попередній документ"

Графа заповнюється, якщо заявленому за МД митному режиму передував інший митний режим або поданню МД передувало оформлення, тимчасової або періодичної МД.

У графі зазначаються відомості про попередній документ, у тому числі той, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість МД. Якщо товари, що декларуються, послідовно розміщувалися в кількох митних режимах, то в графі зазначаються відомості про МД або інший документ, що використовувався замість МД, за якою (яким) ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому.

Відомості зазначаються в такому порядку: спочатку проставляється код документа відповідно до класифікатора документів, далі через знак "/" проставляються номер і дата документа, через знак "/" - номер товару у МД або специфікації (при декларуванні товарів після їх тимчасового ввезення на підставі книжки (карнета) АТА у вищенаведеному порядку зазначаються відомості про книжку (карнет) АТА, згідно з якою (яким) ці товари ввозились у митному режимі тимчасового ввезення, і номер товару в книжці (карнеті) АТА).

При реімпорті продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки за межами митної території України, зазначаються реквізити МД, згідно з якою (якими) у митний режим переробки за межами митної території України поміщувались товари, використані для отримання цих продуктів переробки, та номер (номери) товару (товарів) у такій (таких) МД. При імпорті продуктів переробки, отриманих у результаті переробки за межами митної території України еквівалентних іноземних товарів, відомості про МД відповідно до митного режиму переробки за межами митної території України не зазначаються.

У разі поміщення в митний режим переробки на митній території України еквівалентних іноземних товарів, зазначаються відомості про МД відповідно до митного режиму імпорту на продукти переробки, одержані з еквівалентних українських товарів.

Графа 41 "Додаткові одиниці виміру"

Якщо для зазначеного в графі 33 МД коду товарної підкатегорії УКТ ЗЕД передбачено додаткову одиницю виміру, то в графі зазначаються код цієї одиниці виміру відповідно до класифікатора одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій, через знак "/" - кількість товару в цій одиниці виміру.

У випадку декларування складових комплектного об'єкта передбачені правилами заповнення цієї графи відомості вносяться до графи при декларуванні останньої партії складових комплектного об'єкта.

У періодичній МД зазначаються відомості про кількість товару, на яку оформлено періодичну МД.

У тимчасовій МД на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після розвантаження товарів з транспортного засобу, зазначається орієнтовна кількість товарів відповідно до товаросупровідних, товарно-транспортних документів.

Графа не заповнюється:

якщо для товару, заявленого в графі 31 МД, УКТ ЗЕД не передбачено додаткової одиниці виміру або в графі 33 МД зазначається код товару на рівні менше 10 знаків за УКТ ЗЕД;

при декларуванні складових комплектного об'єкта, крім останньої партії.

Графа 42 "Ціна товару"

У графі з точністю до чотирьох знаків у дробовій частині наводиться фактурна вартість товару у валюті, в якій складені рахунки або інші документи, які визначають вартість товару.

У разі переміщення через митний кордон товарів як носіїв результатів виконаних робіт, у графі зазначається вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена.

Графа не заповнюється:

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу;

при декларуванні гуманітарної допомоги, продукції морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими підприємствами і організаціями суднами, які ведуть морський промисел.

Графа 43 "Метод визначення вартості"

Графа заповнюється в разі заявлення товарів у митний режим імпорту або в інший, відмінний від митного режиму імпорту, митний режим, зі справлянням митних платежів.

У лівому підрозділі графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що використовувався.

У разі наявності чинного рішення про коригування митної вартості товарів у правому підрозділі графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що використовувався митним органом.

Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи"

У графі зазначаються відомості про необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи:

рахунок або інший документ, що визначає вартість товару;

визначені пунктами 7 - 9 частини восьмої статті 257 Митного кодексу України;

визначені пунктами 1 - 11 частини третьої статті 335 Митного кодексу України;

попередні рішення відповідно до частини четвертої статті 23 Митного кодексу України;

документи про походження товару відповідно до частини другої статті 43 Митного кодексу України;

попередні МД, за якими не здійснено випуску товарів.

Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка за такою схемою: код документа згідно з класифікатором документів, через пробіл - номер документа, дата та (за наявності даних) кінцевий термін його дії.

Якщо документ відсутній у відповідному розділі класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

У разі використання при декларуванні додаткових аркушів реквізити документів, які стосуються всіх товарів, що декларуються в цій МД, наводяться в цій графі тільки в основному аркуші МД і в додаткових аркушах цієї МД не дублюються. При цьому після коду кожного документа, який стосується всіх задекларованих товарів, проставляється символ "*".

При внесенні до графи відомостей про документи, які відповідно до Митного кодексу України не подаються митному органу одночасно з МД та зберігаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ "d".

При внесенні до графи відомостей про документ, який надавався митному органу в попередніх випадках митного оформлення товарів із застосуванням МД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

При поданні МД на товари, митне оформлення яких за раніше поданою до оформлення МД не було завершено з наданням відмови в прийнятті митної декларації або митному оформленні, в графі зазначаються відомості про відповідну картку відмови.

Відомості про декларації митної вартості, ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності, документ, що підтверджує повноваження на декларування агента з митного оформлення, який склав МД, та його паспортні документи, а також документи, відомості про які наведено в графі 40 МД, до графи не вносяться.

У періодичній МД зазначаються відомості тільки про такі документи щодо дотримання вимог законодавства з питань застосування заходів нетарифного регулювання, які повинні бути дотримані до початку переміщення товарів через митний кордон України.

У тимчасовій МД зазначаються відомості тільки про ті документи, що можуть бути представлені Декларантом на момент подання МД, при цьому обов'язково зазначаються відомості про документи, які підтверджують дотримання вимог законодавства щодо заходів нетарифного регулювання.

При митному оформленні товарів, що підлягають видам державного контролю, здійснення яких засвідчується відбитками штампів на товаросупровідних (товарно-транспортних) документах, у разі наявності на момент подання МД до митного оформлення на товаросупровідних (товарно-транспортних) документах відбитка штампа, якому присвоєний окремий код згідно з класифікатором документів, у графі зазначаються:

код документа - код згідно з класифікатором документів відбитка такого штампа;

відомості про документ - код згідно з класифікатором документів документа, у якому цей відбиток проставлено (якщо подаються декілька документів, на яких проставлений відбиток штампа контролюючого органу, то запис у графі про проведення відповідного контролю проводиться тільки один раз);

дата документа - дата документа (одного з документів за відповідним кодом), у якому цей відбиток проставлено.

Графа 45 "Коригування"

Графа заповнюється у разі сплати митних платежів або застосування заходів забезпечення їх сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару, визначена Декларантом самостійно, у тому числі за результатами консультацій з митним органом.

У разі переміщення через митний кордон товарів як носіїв результатів виконаних робіт у графі зазначається митна вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена.

Якщо МД заповнюється на декілька товарів, то при обчисленні митної вартості відповідні витрати розподіляються між товарами у МД у порядку, який використовується при заповненні декларації митної вартості.

Графа 46 "Статистична вартість"

У графі зазначається у валюті України поділене на 1000 й округлене до п'яти знаків у дробовій частині:

значення митної вартості товару, наведене в графі 45 МД, якщо графа 45 МД заповнюється;

значення фактурної вартості товару, наведене в графі 42 МД, перераховане у валюту України за курсом, указаним у графі 23 МД, в інших випадках.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за періодичною, тимчасовою МД;

при декларуванні товарів у митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу;

при тимчасовому ввезенні товарів громадянами;

при декларуванні гуманітарної допомоги, продукції морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими підприємствами і організаціями суднами, які ведуть морський промисел.

Графа 47 "Нарахування платежів"

Графа заповнюється у разі сплати (необхідності застосування заходів забезпечення сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України) митних платежів та/або сплати за МД єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далі - єдиний збір), та/або сплати плати.

У графі наводяться відомості про нарахування митних платежів. Якщо за МД нараховуються та справляються єдиний збір та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі ЄАД.

Якщо товар не є об'єктом оподаткування відповідним митним платежем, відомості про нараховування такого платежу в графі не наводяться.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

при нарахуванні плати - кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених МД;

при нарахуванні мита:

за адвалорною ставкою - митна вартість товару, зазначена в графі 45 МД;

за специфічною ставкою - кількість товару у відповідних одиницях вимірювання та обліку;

при нарахуванні акцизного податку:

у разі обчислення акцизного податку із застосуванням адвалорних ставок - відповідна база оподаткування (вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку);

у разі обчислення акцизного податку із застосуванням специфічних ставок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - відповідна база оподаткування (величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках);

при нарахуванні податку на додану вартість:

митна вартість товару, зазначена в графі 45 МД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного податку (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним податком);

фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 МД, перерахована у валюту України за курсом, указаним у графі 23 МД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного податку (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним податком), якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість;

при нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо). Якщо єдиний збір складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування таких складових зазначаються окремими рядками.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

при нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита;

при нарахуванні акцизного податку - установлений законодавством розмір ставки акцизного податку;

при нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість;

при нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати;

при нарахуванні єдиного збору - установлений законодавством розмір ставки цього збору.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума відповідного митного платежу. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів права нижня частина графи 47 додаткових аркушів не заповнюється.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до класифікатора способів розрахунку.

Відомості щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатись у графі посадовою особою митного органу (при електронному декларуванні - в електронній МД, а у МД на паперовому носії - від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії МД). У МД на паперовому носії відомості про нарахування плати візуються підписом особи, якою подана МД.

При оформленні додаткової декларації, поданню якої передувало оформлення тимчасової МД зі сплатою митних платежів, попередньої МД для випуску або МД, заповненої у звичайному порядку, у визначених Митним кодексом України випадках, у разі якщо додатково надані відомості стали підставою для перерахунку митних платежів, відображення сум митних платежів здійснюється окремими рядками, а саме:

митні платежі, нараховані за тимчасовою, попередньою МД для випуску або МД, заповненою у звичайному порядку;

митні платежі, нараховані за додатковою декларацією;

різниця між сумами платежів, нарахованих за тимчасовою, попередньою МД для випуску або МД, заповненою у звичайному порядку, та додатковою декларацією, що підлягає сплаті або поверненню.

При оформленні МД у разі прийняття рішення про коригування митної вартості товарів у випадку, передбаченому статтею 55 Митного кодексу України, відображення сум митних платежів здійснюється окремими рядками, а саме:

митні платежі, нараховані згідно з митною вартістю, визначеною Декларантом, що підлягають сплаті до державного бюджету;

митні платежі, нараховані згідно з митною вартістю, визначеною митним органом;

різниця між сумами платежів, нарахованих згідно з митною вартістю, визначеною Декларантом, та митною вартістю, визначеною митним органом, сплата якої забезпечується шляхом надання гарантій відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, відображення сум митних платежів здійснюється окремими рядками, а саме:

митні платежі, які підлягали б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розраховані на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення;

митні платежі, які підлягають сплаті до держбюджету, розраховані відповідно до кількості місяців перебування в режимі тимчасового ввезення.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України, або передачі таких товарів у користування іншій особі, відображення сум митних платежів здійснюється окремими рядками, а саме:

митні платежі, які підлягали б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розраховані на дату поміщення їх у митний режим імпорту;

митні платежі, сплачені у зв'язку з наданням часткового звільнення (у тому числі з урахуванням продовження строку тимчасового ввезення);

різниця між сумами платежів, які підлягали б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованих на дату поміщення їх у митний режим імпорту, та сумами митних платежів, сплачених за період перебування товарів у режимі тимчасового ввезення.

При цьому, у разі наявності вищевказаних особливостей наведення відомостей про нарахування митних платежів окремими рядками, відомості про розрахунки, необхідні для обчислення суми, що підлягає сплаті (поверненню), зазначаються в окремих полях електронної МД або електронної копії МД без наведення в паперовому примірнику, а в графі наводиться рядок про нарахування тільки тієї суми, що фактично підлягає сплаті (поверненню) за цією МД.

При декларуванні продуктів переробки товарів за межами митної території України (із застосуванням часткового звільнення від оподаткування митними платежами), в окремих полях електронної МД або електронної копії МД без наведення в паперовому примірнику зазначається розрахунок позитивної різниці між сумами митних платежів, нарахованих на продукти переробки, та сумами митних платежів, які підлягали б сплаті у разі імпорту відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки. В графі 47 МД при цьому наводяться відомості про митні платежі, що підлягають сплаті за цією МД.

У додаткових аркушах права нижня частина графи 47 не заповнюється.

Графа B "Подробиці розрахунків"

Графа заповнюється у разі сплати (застосування заходів забезпечення сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України) митних платежів та/або сплати єдиного збору та/або сплати плати.

У графі зазначаються:

код виду платежу відповідно до класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за ЄАД і кожним додатковим аркушем МД, що підлягає перерахуванню до державного бюджету, або на яку надано забезпечення сплати митних платежів;

якщо митним органом відкрито картку - особовий рахунок платника податків - код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи резидента або нерезидента, який має власний код за ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті); якщо митним органом не відкрито картки - особового рахунку платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

при проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель, відповідно до класифікації валют, найменування векселедержателя. Реквізити векселя можуть зазначатись у графі посадовою особою митного органу (при електронному декларуванні - в електронній МД, а у МД на паперовому носії - від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії МД);

у разі забезпечення сплати митних платежів шляхом надання гарантом фінансової гарантії у вигляді документа зазначається код за ЄДРПОУ гаранта та номер (номери) відповідних гарантійних документів (можуть зазначатись у графі посадовою особою митного органу при електронному декларуванні - в електронній МД, а у МД на паперовому носії - від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії МД).

Якщо за відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів Декларанта в сумі, необхідній для сплати нарахованого митного платежу, єдиного збору та/або плати у повному обсязі, сплата такого платежу здійснюється частково за рахунок коштів уповноваженої особи, то відповідний рядок МД на паперовому носії перекреслюється; при цьому особою, яка склала МД, від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату митного платежу, єдиного збору та/або плати, які засвідчуються печаткою уповноваженої особи. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії МД.

Якщо відомості про нарахування єдиного збору та/або плати в графі 47 МД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи B МД відомості про цей збір та/або плату також заносяться посадовою особою митного органу.

У разі декларування товарів громадянами реквізити платіжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цією особою таких відомостей до електронної копії МД.

Графа 48 "Відстрочення платежів"

У випадках забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України зазначається кінцевий термін дії гарантії.

У разі надання розстрочення (відстрочення) сплати митних платежів зазначається граничний строк сплати грошових зобов'язань.

Графа 49 "Реквізити складу"

Графа заповнюється при розміщенні товарів у митний режим магазину безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони комерційного або сервісного типу а також, якщо товари, що розміщуються в обраний митний режим, зберігатимуться на складі митного органу або на митному складі.

У графі зазначаються відомості про відповідний склад або магазин безмитної торгівлі за такою схемою:

А/Б,

де А - код типу складу (вільної митної зони, магазину безмитної торгівлі), а саме:

1 - митний склад;

(абзац п'ятий правил заповнення графи 49 глави 2 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів
 України від 17.06.2020 р. N 305)

5 - магазин безмитної торгівлі;

6 - склад митного органу;

7 - вільна митна зона;

Б - відомості про склад, вільну митну зону або магазин безмитної торгівлі:

номер, за яким особу включено до реєстру осіб, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу, вільної митної зони або магазину безмитної торгівлі;

код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного органу, на який покладено обов'язок щодо здійснення контролю за відповідним складом митного органу.

(абзац одинадцятий правил заповнення графи 49 глави 2 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів
 України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 50 "Принципал"

Графа заповнюється у періодичній МД та у попередній МД, яка містить усю необхідну для випуску товарів інформацію.

У графі згідно з додатком до цього Порядку зазначаються відомості про перевізника товарів, номер його телефону в міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв'язку) та у попередній МД, яка містить усю необхідну для випуску товарів інформацію, - його електронна адреса.

(главу 2 розділу ІІ доповнено правилами заповнення графи 50 
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 52 "Гарантія не дійсна для"

Графа заповнюється, якщо Митним кодексом України передбачена необхідність надання забезпечення сплати митних платежів.

У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не підлягає поверненню (підлягає сплаті) у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого фінансовою гарантією.

У правому підрозділі графи проставляється цифровий код згідно з класифікатором заходів гарантування заходу гарантування та виду фінансової гарантії, обраних Декларантом.

Графа 54 "Місце та дата:"

У графі зазначаються згідно з пунктом 3 додатка до цього Порядку дані про місцезнаходження особи, відомості про яку зазначені в графі 14 МД, та фізичну особу, яка безпосередньо склала МД: прізвище, ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті) та особистий підпис.

У графі також наводяться у міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв'язку) номер телефону особи, яка склала МД, та електронна адреса, що використовується для передавання електронних МД та інших електронних документів митним органам і отримання від митних органів зворотної інформації.

Для юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості завіряються печаткою Декларанта, яка містить код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

Відбитки цієї печатки також проставляються на додаткових аркушах МД та у правому нижньому куті на всіх аркушах специфікації.

Вимоги щодо проставлення відбитків печаток та особистих підписів поширюються на випадки застосування МД на паперовому носії.

3. Заповнення граф МД при декларуванні товарів, що переміщуються митною територією України транзитом

Графа 1 "Декларація"

У першому підрозділі графи зазначається 2-значний літерний код напрямку переміщення товарів згідно з класифікатором типів декларацій.

У другому та третьому підрозділах зазначаються коди митного режиму та типу декларації згідно з класифікаторами митних режимів і типів декларацій відповідно.

Графа 2 "Відправник/Експортер"

У графі відповідно до транспортних, товаросупровідних документів зазначаються згідно з додатком до цього Порядку відомості про відправника товарів.

На додаткових аркушах форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів ЄАД і додаткових аркушів.

Наприклад, якщо використовуються ЄАД та два комплекти додаткових аркушів, то в ЄАД зазначається "1/3", у першому комплекті додаткових аркушів - "2/3", у другому комплекті додаткових аркушів - "3/3".

Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

У графі зазначається загальна кількість долучених до МД комплектів доповнень, складених Декларантом, і через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації.

Наприклад, якщо використовується один комплект доповнення та не використовується специфікація, то зазначається "1/0".

Якщо доповнення та специфікація не використовуються, то зазначається "0/0".

Графа 5 "Всього товарів"

Зазначається загальна кількість задекларованих у МД товарів. Кількість товарів повинна відповідати кількості граф 31 МД, що заповнюються.

При використанні специфікації в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих у МД.

Графа 6 "Всього місць"

Зазначається загальна кількість вантажних місць задекларованих у МД товарів відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.

Якщо при переміщенні товарів навалом можливо виокремити вантажні місця (переміщення товарів у тюках, кіпах, в'язанках тощо), то зазначається кількість вантажних місць.

Графа не заповнюється:

якщо товари переміщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількість вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць);

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

в періодичній МД;

у додатковій декларації на товари, переміщені через митний кордон України за періодичною МД.

Графа 7 "Довідковий номер"

За бажанням Декларанта зазначається наданий ним порядковий номер МД.

Графа 8 "Одержувач"

У графі зазначаються згідно з додатком до цього Порядку відомості про одержувача, наведені в транспортних документах на товари.

У додаткових аркушах графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

Графа заповнюється у разі надання фінансових гарантій відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У графі згідно з додатком до цього Порядку зазначаються відомості про особу, яка надає таку гарантію. Якщо фінансова гарантія надається у вигляді документа, в графі додатково вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні зазначаються відомості про особу, якій видана гарантія (при декларуванні товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, - про оператора трубопровідного транспорту (перевізника)).

(абзац другий правил заповнення графи 9 глави 3 розділу II
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів
 України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 12 "Відомості про вартість"

Графа заповнюється в разі застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У графі зазначається у валюті України сума наведених у графах 45 ЄАД і додаткових аркушах митних вартостей задекларованих товарів (або сума митних вартостей за ЄАД і аркушами специфікації).

Графа 14 "Декларант/Представник"

У графі згідно з пунктами 1, 2, 4 додатка до цього Порядку наводяться відомості про:

декларанта, якщо товари декларуються декларантом;

уповноважену особу, якщо товари декларуються особою, уповноваженою на це декларантом.

Якщо товари, що переміщуються через митний кордон України іншою особою, декларуються митним брокером, додатково зазначаються серія й номер ліцензії на провадження митної брокерської діяльності та дата її видачі.

Графа 15 "Країна відправлення/експорту"

У графі відповідно до класифікації країн світу наводиться українською мовою коротка назва країни, з якої відправлено товари.

Графа 15а "Код країни відправлення/експорту"

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни, назва якої зазначена в графі 15.

Графа 17 "Країна призначення"

У графі відповідно до класифікації країн світу наводиться українською мовою коротка назва країни призначення або останньої відомої на час подання МД країни призначення.

Графа 17а "Код країни призначення"

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни, назва якої зазначена в графі 17.

Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті"

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари:

при транзиті без перевантаження або заміни активного транспортного засобу в пункті пропуску через державний кордон України, через який товари ввезено на митну територію України, та поміщенні товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через державний кордон України - при пред'явленні товарів митниці відправлення;

при транзиті у змішаному (комбінованому) сполученні з перевантаженням або заміною активного транспортного засобу в пункті пропуску через державний кордон України, через який товари ввезено на митну територію України, - при пропуску товарів через державний кордон України на митну територію України.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб. Залежно від виду транспорту в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та (у разі наявності) причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом код країни реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

у разі поміщення товарів, що відправляються залізничним транспортом, у митний режим транзиту не в пункті пропуску через державний кордон України у разі відсутності інформації про номери залізничних вагонів або платформ, якими відправляються товари;

в періодичній МД.

Графа 19 "Контейнер"

У графі зазначається інформація щодо способу перевезення товарів.

Проставляються:

"1", якщо товари прямують у контейнері;

"0", якщо товари прямують не в контейнері.

Графа не заповнюється в періодичній МД.

Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні"

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) передбачається здійснити перетин митного кордону при вивезенні товарів з митної території України (при прохідному транзиті) або доставку до митного органу призначення (при внутрішньому транзиті). При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про активний транспортний засіб.

У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб. Залежно від виду транспортного засобу в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості:

морський та річковий транспорт - назва судна;

повітряний транспорт - номер і дата рейсу;

автомобільний транспорт - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа);

залізничний транспорт - номери залізничних вагонів або платформ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом, якщо автомобіль та причіп (напівпричіп) мають різні країни реєстрації, зазначаються коди країн реєстрації автомобіля та причепа (напівпричепа).

При перевезенні товарів залізничним транспортом країна реєстрації не зазначається.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

у періодичній МД;

у разі відсутності у Декларанта на момент подання декларації відомостей про транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території України.

При переміщенні за періодичною МД товарів залізничним або автомобільним транспортом, а також якщо при декларуванні товарів, що переміщуються залізничним транспортом, у випадках перевантаження або заміни активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщення товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України, відомості про номери залізничних вагонів або платформ яким (якими) відправлені товари, не зазначались у МД у зв'язку з відсутністю інформації, відповідні відомості подаються Декларантом підрозділу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, у формі Реєстру згідно з підпунктом 4.11 пункту 4 розділу I цього Порядку.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

Графа заповнюється в разі застосування забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У лівому підрозділі наводиться відповідно до Класифікації валют літерний код валюти ціни товару відповідно до транспортних, товаросупровідних документів, що визначають вартість товару.

У правому підрозділі графи зазначається сума наведених у графах 42 ЄАД і додаткових аркушів МД фактурних вартостей задекларованих товарів у валюті, код якої вказаний у лівому підрозділі графи (або сума фактурних вартостей за ЄАД і аркушами специфікації).

Графа 23 "Курс валюти"

У разі застосування забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України у графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 МД, установлений Національним банком України на день подання декларації до оформлення.

Якщо в лівому підрозділі графи 22 МД зазначено код валюти України, то в графі проставляється "1".

Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

У лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором видів транспорту виду транспортного засобу (відповідної комбінації транспортних засобів), на якому (яких) передбачається здійснити перетин митного кордону при вивезенні товарів з митної території України (при прохідному транзиті) або доставку до митного органу призначення (при внутрішньому транзиті).

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

У лівому підрозділі графи проставляється код згідно з класифікатором видів транспорту виду транспортного засобу (відповідної комбінації транспортних засобів), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари:

при транзиті без перевантаження або заміни активного транспортного засобу в пункті пропуску через державний кордон України, через який товари ввезено на митну територію України, та поміщенні товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через державний кордон України - при пред'явленні товарів митниці відправлення;

при транзиті у змішаному (комбінованому) сполученні з перевантаженням або заміною активного транспортного засобу в пункті пропуску через державний кордон України, через який товари ввезено на митну територію України, - при пропуску товарів через державний кордон України на митну територію України.

Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження"

У разі переміщення товарів з перевантаженням у графі зазначаються:

у разі навантаження (перевантаження) товарів для вивезення за межі митної території України до трубопроводу - код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, у якому здійснюється таке навантаження (перевантаження);

в інших випадках - найменування митниці і код структурного підрозділу митного органу згідно з Класифікатором митних органів, у якому передбачається навантаження (перевантаження) товарів на активний транспортний засіб або трубопровід, яким вони перетинатимуть митний кордон при вивезенні з митної території України.

(правила заповнення графи 27 глави 3 розділу II у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2020 р. N 305)

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

При переміщенні товарів прохідним транзитом у графі зазначаються згідно з класифікатором митних органів найменування митниці і код пункту пропуску, у якому починається транзитне переміщення.

При декларуванні товарів, що переміщуються на митну територію України трубопровідним транспортом із застосуванням заходів гарантування, у графі зазначається код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, через яке ввозяться товари.

При митному оформленні в митний режим транзиту товарів, які ввезені на митну територію України з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим на підставі попередньої МД для ввезення (іншого документа, що може використовуватись замість МД відповідно до статті 94 Митного кодексу України) або транзитної МД без оформлення у будь-якому іншому митному режимі на митній території України, у графі зазначається код пункту пропуску, через який ці товари були ввезені на митну територію України.

Графа не заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються внутрішнім транзитом, якщо транзитне переміщення починається не в пункті пропуску, а також при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування.

Графа 30 "Місцезнаходження товарів"

У графі зазначаються відомості про місце, в якому здійснюється пред'явлення товарів, а саме:

для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код відповідної зони митного контролю;

в інших випадках - відомості про адресу відповідного місця, у якому за погодженням митниці може бути здійснено митний огляд задекларованих товарів.

Графа не заповнюється при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування.

Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості"

Кожен вид відомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка із зазначенням порядкового номера.

Під номером 1 зазначаються торговельне найменування товару та опис товару відповідно до товаросупровідних, транспортних документів в обсязі, достатньому для його розпізнання та віднесення до коду згідно з УКТ ЗЕД у кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 МД.

Не допускається перенесення в графу непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТ ЗЕД, що відповідають коду товару.

В окремих випадках, якщо в графі 33 МД дозволяється проставлення відповідних чотиризначних умовних кодів, зазначається:

"Дипломатичний вантаж" - у МД на дипломатичні вантажі (крім консульської валізи);

"Міжнародні експрес-відправлення" - при переміщенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях;

"Консолідований вантаж" - у разі застосування транзитної МД для ввезення на митну територію України консолідованих вантажів;

"Гуманітарна допомога" - у разі застосування транзитної МД для ввезення на митну територію України товарів гуманітарної допомоги.

Під номером 2, якщо заповнюється графа 6 МД, зазначаються відомості про кількість вантажних місць та код відповідно до класифікатора видів упаковок, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця. Якщо в графі 6 МД зазначено "0", зазначається: "Місць 0".

Під номером 3, якщо в графі 19 МД зазначено "1", зазначаються відомості про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кількість контейнерів, далі через знак "/" зазначаються відомості про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згідно з класифікатором типів контейнерів, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

Якщо тип контейнера не визначено класифікатором типів контейнерів, то проставляється код згідно з цим класифікатором, що відповідає позиції "Невідомий тип контейнера".

Застосовуються такі коди стану заповнення контейнера:

"1", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері не переміщуються інші товари;

"2", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій МД, та не переміщуються товари, що не декларуються в цій МД;

"3", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері переміщуються інші товари, задекларовані в цій МД, а також товари, що не декларуються в цій МД;

"4", якщо, крім товару, відомості про який наведено в цій графі 31, у контейнері не переміщуються інші товари, задекларовані в цій МД, та переміщуються інші товари, що не декларуються в цій МД.

Відомості про кожен контейнер розділяються пропуском або зазначаються з нового рядка.

Якщо в графі 19 МД зазначено "0", то під номером 3 проставляється "0". Якщо графа 19 МД не заповнюється, то номер 3 та відомості під цим номером не зазначаються.

Під номером 4 зазначаються:

у періодичній МД - чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця й останніх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо дні початку та закінчення періоду переміщення належать до різних календарних місяців) періоду дії періодичної МД;

у додатковій декларації на товари, переміщені через митний кордон України за періодичною МД, - чотиризначне число, що складається з порядкового номера місяця, за який подається додаткова декларація, й останніх двох цифр року.

В інших випадках номер 4 та відомості під цим номером не зазначаються.

Графа 32 "Товар N"

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 МД.

Графа 33 "Код товару"

При переміщенні товарів із застосуванням забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, в першому підрозділі графи зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТ ЗЕД. У другому підрозділі графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

В інших випадках на вибір Декларанта код товару згідно з УКТ ЗЕД може зазначатися в першому підрозділі графи:

на рівні перших шести знаків - при переміщенні товарів прохідним транзитом;

на рівні перших чотирьох знаків - при переміщенні товарів внутрішнім транзитом. У таких МД допускається також декларування товарів на рівні коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. В окремих випадках, якщо товари не підлягають забезпеченню сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України, наводяться умовні коди:

"9902" - у МД на дипломатичні вантажі (крім консульської валізи);

"9903" - при переміщенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях;

"9904" - у разі застосування транзитної МД для ввезення на митну територію України консолідованих вантажів;

"9905" - у разі застосування транзитної МД для ввезення на митну територію України товарів гуманітарної допомоги.

У п'ятому підрозділі графи проставляється:

"1" - якщо товар внесений до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, та ввезення такого товару з метою транзиту через митну територію України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю України;

"2" - якщо товар внесений до списків товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, але відповідно до законодавства дозвіл або висновок Держекспортконтролю України при ввезенні такого товару з метою транзиту через митну територію України не потрібен;

"0" - у всіх інших випадках.

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 МД, згідно з товаросупровідними документами. Якщо у відомостях про вагу брутто, що містяться в товаросупровідних документах, є розбіжності, то відомості зазначаються згідно з одним з таких документів на вибір Декларанта або визначені за результатами зважування.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

в періодичній МД.

Графа 37 "Процедура"

У графі проставляється код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму відповідно до класифікатора митних режимів, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з класифікатором митних режимів. Якщо попередній митний режим відсутній, то третьою і четвертою цифрами коду проставляється "00".

У другому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів згідно з класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України.

Якщо при переміщенні товарів особливості та/або додаткові особливості переміщення - відсутні або не визначені класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, то в другому підрозділі графи проставляються коди особливості та/або додаткової особливості переміщення товарів згідно з класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України, що відповідають позиціям "Інше".

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

У графі зазначається в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 МД, без будь-якої упаковки (якщо описом цієї графи не передбачено інше) згідно з товаросупровідними документами. Якщо у відомостях про вагу нетто, що містяться в товаросупровідних документах, є розбіжності, то відомості зазначаються згідно з одним з таких документів на вибір Декларанта або визначені за результатами зважування.

У разі відсутності в товарно-транспортних (інших товаросупровідних) документах відомостей про вагу товару без будь-якої упаковки зазначається вага нетто товару, зазначена в цих товарно-транспортних (інших товаросупровідних) документах.

У періодичній МД зазначається в кілограмах вага товару, на яку оформлено періодичну МД.

Графа не заповнюється при переміщенні електроенергії.

Графа 40 "Загальна декларація / Попередній документ"

Графа заповнюється, якщо заявленому за МД митному режиму передував інший митний режим або оформлення періодичної МД.

У графі зазначаються відомості про попередній документ, у тому числі той, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість МД. Якщо товари, що декларуються, послідовно розміщувалися в кількох митних режимах, то в графі зазначаються відомості про МД або інший документ, що використовувався замість МД, за якою (яким) ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому.

Відомості зазначаються в такому порядку: спочатку проставляється код документа відповідно до класифікатора документів, далі через знак "/" проставляється номер і дата документа, через знак "/" - номер товару у МД або специфікації.

Графа 41 "Додаткові одиниці виміру"

Якщо для зазначеного в графі 33 МД коду товарної підкатегорії УКТ ЗЕД передбачено додаткову одиницю виміру, то в графі зазначаються код цієї одиниці виміру відповідно до класифікатора одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій, через знак "/" - кількість товару в цій одиниці виміру.

У періодичній МД зазначаються відомості про кількість товару, на яку оформлено періодичну МД.

Графа не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графі 31 МД, УКТ ЗЕД не передбачено додаткової одиниці виміру або в графі 33 МД зазначається код товару на рівні менше 10 знаків за УКТ ЗЕД.

Графа 42 "Ціна товару"

Графа заповнюється в разі застосування забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У графі з точністю до чотирьох знаків у дробовій частині наводиться фактурна вартість товару у валюті відповідно до транспортних, товаросупровідних документів, що визначають вартість товару.

Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи"

У графі зазначаються відомості про необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи:

рахунок або інший документ, що визначає вартість товару;

визначені пунктами 7 - 9 частини восьмої статті 257 Митного кодексу України;

визначені пунктами 1 - 11 частини третьої статті 335 Митного кодексу України;

попередні рішення відповідно до частини четвертої статті 23 Митного кодексу України;

попередні МД, за якими не здійснено випуску товарів.

Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка за такою схемою: код документа згідно з класифікатором документів, через пробіл - номер документа, дата та (за наявності даних) кінцевий термін його дії.

Якщо документ відсутній у відповідному розділі класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

У разі використання при декларуванні додаткових аркушів реквізити документів, які стосуються всіх товарів, що декларуються в цій МД, наводяться в цій графі тільки в основному аркуші МД і в додаткових аркушах цієї МД не дублюються. При цьому після коду кожного документа, який стосується всіх задекларованих товарів, проставляється символ "*".

При внесенні до графи відомостей про документи, які відповідно до Митного кодексу України не подаються митному органу одночасно з МД та зберігаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ "d".

При внесенні до графи відомостей про документ, який надавався митному органу в попередніх випадках митного оформлення товарів із застосуванням МД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

При поданні МД на товари, митне оформлення яких за раніше поданою до оформлення МД не було завершено з наданням відмови в прийнятті митної декларації або митному оформленні, в графі зазначаються відомості про відповідну картку відмови.

Відомості про ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності, кваліфікаційні посвідчення та паспортні документи представника митного брокера, а також документи, відомості про які наведено в графі 40 МД, до графи не вносяться.

У періодичній МД зазначаються відомості тільки про такі документи щодо дотримання вимог законодавства з питань застосування заходів нетарифного регулювання, які свідчать про дотримання лише таких із вищезазначених вимог, що згідно із законодавством повинні бути дотримані до початку переміщення товарів через митний кордон України. Відомості про товарно-транспортні документи при цьому в графі не зазначаються.

При переміщенні за періодичною МД товарів залізничним або автомобільним транспортом, а також якщо при декларуванні товарів, що переміщуються залізничним транспортом, у випадках перевантаження або заміни активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщення товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України, відомості про номери залізничних вагонів або платформ, яким (якими) відправлені товари, та відповідні залізничні накладні не зазначались у МД у зв'язку з відсутністю інформації, такі відомості (зокрема, про товарно-транспортний документ, за яким відправлено товари) подаються Декларантом підрозділу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, у формі Реєстру згідно з підпунктом 4.11 пункту 4 розділу I цього Порядку. Якщо не зазначались тільки номери накладних, інформація не подається.

При митному оформленні товарів, що підлягають видам державного контролю, здійснення яких засвідчується відбитками штампів на товаросупровідних (товарно-транспортних) документах, у разі наявності на момент подання МД до митного оформлення на товаросупровідних (товарно-транспортних) документах відбитка штампа, якому присвоєний окремий код згідно з класифікатором документів, у графі зазначаються:

код документа - код згідно з класифікатором документів відбитка такого штампа;

відомості про документ - код згідно з класифікатором документів документа, у якому цей відбиток проставлено (якщо подаються декілька документів, на яких проставлений відбиток штампа контролюючого органу, то запис у графі про проведення відповідного контролю проводиться тільки один раз);

дата документа - дата документа (одного з документів за відповідним кодом), у якому цей відбиток проставлено.

Графа 45 "Коригування"

Графа заповнюється у разі застосування забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України.

У графі зазначається у валюті України заявлена митна вартість товару.

Графа 47 "Нарахування платежів"

Графа заповнюється у разі необхідності застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України та/або сплати за МД єдиного збору, та/або сплати плати.

У графі наводяться відомості про нарахування митних платежів. Якщо за МД нараховуються та справляються єдиний збір та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша МД.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду платежу відповідно до класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

при нарахуванні мита:

за адвалорною ставкою - митна вартість товару, зазначена в графі 45 МД;

при нарахуванні за специфічною ставкою - кількість товару у відповідних одиницях вимірювання та обліку;

при нарахуванні акцизного податку:

у разі обчислення акцизного податку із застосуванням адвалорних ставок - відповідна база оподаткування (вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку);

у разі обчислення акцизного податку із застосуванням специфічних ставок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - відповідна база оподаткування (величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках);

при нарахуванні податку на додану вартість:

митна вартість товару, зазначена в графі 45 МД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного податку (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним податком);

при нарахуванні єдиного збору - дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо). Якщо єдиний збір складається з декількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування таких складових зазначаються окремими рядками;

при нарахуванні плати - кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

при нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита;

при нарахуванні акцизного податку - установлений законодавством розмір ставки акцизного податку;

при нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість;

при нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати;

при нарахуванні єдиного збору - установлений законодавством розмір ставки цього збору.

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума відповідного платежу. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається відповідний код способу розрахунку згідно з класифікатором способів розрахунків.

Відомості щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатись у графі посадовою особою митного органу (при електронному декларуванні - в електронній МД, а у МД на паперовому носії - від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії МД). У МД на паперовому носії відомості про нарахування плати візуються підписом особи, якою подана МД.

У додаткових аркушах права нижня частина графи 47 не заповнюється.

Графа B "Подробиці розрахунків"

Графа заповнюється у разі сплати (застосування заходів забезпечення сплати відповідно до розділу X Митного кодексу України) митних платежів та/або сплати єдиного збору та/або сплати плати.

У графі зазначаються:

код виду платежу відповідно до класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за ЄАД і кожним додатковим аркушем МД, що підлягає перерахуванню до державного бюджету, або на яку надано забезпечення сплати митних платежів;

якщо митним органом відкрито картку - особовий рахунок платника податків - код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи резидента або нерезидента, який має власний код за ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті); якщо митним органом не відкрито картки - особового рахунку платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

у разі забезпечення сплати митних платежів шляхом надання гарантом фінансової гарантії у вигляді документа зазначається код за ЄДРПОУ гаранта та номер (номери) відповідних гарантійних документів (можуть зазначатись у графі посадовою особою митного органу при електронному декларуванні - в електронній МД, а у МД на паперовому носії - від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії МД).

Якщо за відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів Декларанта в сумі, необхідній для сплати єдиного збору та/або плати у повному обсязі, сплата єдиного збору та/або плати здійснюється частково за рахунок коштів уповноваженої особи, то відповідний рядок МД на паперовому носії перекреслюється; при цьому особою, яка склала МД, від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату єдиного збору та/або плати, які засвідчуються печаткою уповноваженої особи. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії МД.

Якщо відомості про нарахування єдиного збору та/або плати в графі 47 МД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи B МД відомості про цей збір та/або плату також заносяться посадовою особою митного органу.

У разі декларування товарів громадянами реквізити платіжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цією особою таких відомостей до електронної копії МД.

Графа 49 "Реквізити складу"

Графа заповнюється, якщо товари і транспортні засоби, що поміщуються в митний режим транзиту, зберігатимуться на складі митного органу або на митному складі.

У графі зазначаються відомості про відповідний склад за такою схемою:

А/Б,

де А - код типу складу, а саме:

1 - митний склад;

6 - склад митного органу;

Б - відомості про склад:

номер, за яким особу включено до реєстру осіб, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу;

код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного органу, на який покладено обов'язок щодо здійснення контролю за відповідним складом митного органу.

Графа 50 "Принципал"

У графі згідно з додатком до цього Порядку зазначаються відомості про перевізника (експедитора) товарів, задекларованих у МД, номер його телефону в міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв'язку) та відомості про особу, що приймає задекларовані товари до перевезення: прізвище, ініціали, серія та номер паспорта (для громадян нерезидентів: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), громадянство, реквізити паспортного документа або документа, що його замінює).

При відправленні товарів автомобільним транспортом із застосуванням книжки МДП додатково зазначається індивідуальний ідентифікаційний номер держателя книжки МДП, який відповідно до норм Конвенції МДП присвоюється держателю гарантійним об'єднанням країни реєстрації та вказується у графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та графі 4 відривних аркушів.

При залізничних перевезеннях зазначається назва залізниці, що приймає товари до перевезення.

Графа не заповнюється у додатковій декларації до періодичної митної декларації.

Графа 52 "Гарантія не дійсна для"

Графа заповнюється, якщо Митним кодексом України передбачена необхідність надання забезпечення сплати митних платежів.

У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не підлягає поверненню (підлягає сплаті) у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого фінансовою гарантією.

У правому підрозділі графи проставляється цифровий код згідно з класифікатором заходів гарантування заходу гарантування та виду фінансової гарантії, обраних Декларантом.

Графа 53 "Митний орган (і країна) призначення"

При переміщенні товарів прохідним транзитом у графі зазначаються згідно з класифікатором митних органів найменування митниці і код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів за межі митної території України.

При декларуванні товарів, що переміщуються на митну територію України трубопровідним транспортом із застосуванням заходів гарантування та вивезення яких за межі митної території України здійснюватиметься трубопровідним транспортом, у графі зазначається код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, через яке передбачається вивезення товарів за межі митної території України.

У разі застосування транзитної МД для ввезення товарів на митну територію України та при внутрішньому транзиті у графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митниці і код підрозділу митниці, до якого направляються товари.

Графа не заповнюється при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування.

Графа 54 "Місце та дата:"

У графі зазначаються згідно з пунктом 3 додатка до цього Порядку відомості про місцезнаходження особи, відомості про яку зазначені в графі 14 МД, та фізичну особу, яка безпосередньо склала МД: прізвище, ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті) та особистий підпис.

У графі також наводиться у міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв'язку) номер телефону особи, яка склала МД, та електронна адреса, що використовується для передавання електронних МД та інших електронних документів митним органам і отримання від митних органів зворотної інформації.

Для юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості завіряються печаткою Декларанта, яка містить код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

Відбитки цієї печатки також проставляються на додаткових аркушах МД та у правому нижньому куті на всіх аркушах специфікації.

Вимоги щодо проставлення відбитків печаток та особистих підписів поширюються на випадки застосування МД на паперовому носії.

4. Заповнення граф A, C, D/J, E/J, G, I, F митних декларацій посадовою особою митного органу

Графа A "Митний орган відправлення/експорту/призначення"

У першому рядку графи посадовою особою підрозділу митного оформлення митного органу, якому подана МД, проставляється реєстраційний номер МД за схемою:

ММММММММ/РРРР/НННННН,

де ММММММММ - код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного оформлення митного органу, якому подана МД;

РРРР - чотири цифри поточного року;

НННННН - порядковий номер митної декларації в журналі обліку МД у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці. Номер не має повторюватись протягом календарного року. У разі реорганізації структурних підрозділів митниць новоствореними структурними підрозділами, що використовуватимуть коди, які були закріплені за підрозділами, попередньо розташованими за відповідними адресами, забезпечується використання порядкових номерів з діапазону, що виключає повторення використаних номерів.

У ЄАД під реєстраційним номером названою посадовою особою також проставляються дата та час подання декларації, її прізвище та підпис.

Реєстраційний номер МД проставляється також у правому верхньому куті кожного аркуша доповнення та специфікації.

Код підрозділу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та чотири цифри поточного року можуть зазначатися особою, яка склала МД.

В електронній МД в нижній частині графи за допомогою програмного забезпечення особи, яка склала МД, додатково вчиняється запис: "Електронне декларування".

Графа C "Митний орган відправлення"

Графа заповнюється в ЄАД.

При ввезенні громадянами транспортних засобів для вільного обігу на митній території України з наданням пільг з оподаткування у разі наявності обмежень щодо передавання транспортного засобу його власником у володіння та/або користування, та/або розпорядження іншим громадянам чи підприємствам без сплати належних митних платежів у вільному місці графи вчиняється запис: "ТИМЧАСОВИЙ ОБЛІК ДО ____" - та зазначається кінцева дата тимчасового обліку транспортного засобу в державних реєстраційних органах України. Якщо у МД декларуються декілька товарів, то перед вказаним записом додатково вчиняється запис: "ТОВАР N" і зазначається номер товару, якого стосується такий запис.

У МД на паперовому носії запис засвідчується підписом посадової особи митного органу та скріплюється відбитком її особистої номерної печатки.

Графа D/J "Відмітки митного органу відправлення/призначення"

Заповнюється посадовою особою митного органу в усіх аркушах ЄАД.

У полях граф:

"Результат" - у разі відмови в митному оформленні вчиняється запис: "У митному оформленні відмовлено", зазначається номер картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення та проставляються прізвище й підпис посадової особи, якою складено зазначену картку. У разі визнання недійсною МД на паперовому носії вчиняється запис: "Визнано недійсною" - та проставляються прізвище, підпис посадової особи та відбиток її особистої номерної печатки;

"Накладення пломби" - якщо розміщення товарів у митний режим передбачає накладення митного забезпечення у вигляді пломб, то в полі зазначаються відомості про накладені пломби у вигляді коду:

КК/МММ/ННН,

де КК - кількість пломб;

МММ/ННН - перші три цифри коду митного органу та номер митного забезпечення, що відображаються на відтиску пломби.

При накладенні одноразових номерних індикаторних запірно-пломбувальних пристроїв зазначається кількість накладених пристроїв та через знак "/" - їх серія та номер. Відомості про серію та номер кожного накладеного пристрою розділяються знаком "/";

"Тип" - якщо при здійсненні митного оформлення товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) застосовуються засоби ідентифікації (крім накладення пломб), то в полі посадовою особою митного органу зазначаються відомості про такі засоби ідентифікації;

"Строк доставки (дата)":

при розміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення зазначається кінцева дата зворотного вивезення товарів;

при розміщенні товарів у митний режим безмитної торгівлі зазначається кінцева дата строку перебування товарів у цьому режимі;

при розміщенні товарів у митний режим переробки на митній території України зазначається кінцева дата строку переробки товарів на митній території України;

при розміщенні товарів у митний режим митного складу зазначається кінцева дата зберігання товарів у цьому режимі;

при розміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території України зазначається кінцева дата строку переробки товарів за межами митної території України;

при розміщенні товарів у митний режим тимчасового вивезення зазначається кінцева дата зворотного ввезення товарів;

при митному оформленні товарів як ордерної поставки зазначається дата, до якої має бути проведено митне оформлення цих товарів у відповідний митний режим;

при митному оформленні складової комплектного об'єкта зазначається кінцева дата строку, протягом якого підприємство повинно ввезти на митну територію України (вивезти за межі митної території України) та здійснити декларування комплектного об'єкта в повному обсязі, з урахуванням продовження такого строку;

у періодичній або попередній МД зазначається кінцева дата строку дії періодичної або попередньої МД;

у тимчасовій МД зазначається гранична дата подання додаткової декларації.

Подані митному органу тимчасова або періодична МД підтверджують взяття Декларантом зобов'язання подати митному органу додаткову декларацію відповідно до статей 260 та 261 Митного кодексу України.

У додатковій декларації поле "Строк доставки (дата)" не заповнюється.

Дата зазначається за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число місяця, ММ - місяць, РРРР - рік виконання зобов'язання;

"Підпис" - за схемою "ГГ:ХХ", де ГГ - година, ХХ - хвилина, зазначається час завершення митного оформлення, проставляються прізвище та підпис посадової особи митниці, що завершила митне оформлення;

"Печатка" - у разі застосування МД на паперовому носії проставляється відбиток штампа ПМК посадової особи митниці, що прийняла МД до оформлення, під ним (поряд з ним) - відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці, що завершила митне оформлення.

На додаткових аркушах МД на паперовому носії відбиток штампа ПМК та особиста номерна печатка посадової особи митного органу проставляються внизу аркуша на незаповненому полі графи 47 МД. Якщо всі поля графи 47 МД заповнені, то відбиток штампа ПМК проставляється над графою C МД, особиста номерна печатка - в графі C МД.

У випадку оформлення періодичної МД та постановки на контроль в ЄАІС Держмитслужби України попередньої МД на паперовому носії, після проставлення штампа ПМК, який засвідчує прийняття МД для оформлення, посадовою особою митного органу (замість відбитка особистої номерної печатки) у графі кожного аркуша ЄАД, в нижній частині додаткових аркушів, доповнень та специфікацій проставляється другий відбиток штампа ПМК. У разі прийняття митним органом рішення про випуск відповідно до заявленого митного режиму товарів, транспортних засобів комерційного призначення за попередньою МД, яка містить усю необхідну для цього інформацію, поряд із відбитками штампа ПМК додатково проставляється відбиток особистої номерної печатки.

У разі потреби робляться інші відмітки, що свідчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо.

Графа E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення"

У разі складення доповнення посадовою особою митного органу в лівому нижньому куті нижньої частини графи посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис: "Складено H доповнень", де H - кількість комплектів аркушів доповнення, складених цією особою.

У разі засвідчення ксерокопій оформлених аркушів МД на паперовому носії, у нижній частині графи посадовою особою митного органу, що засвідчує копію, зазначаються дата засвідчення копії (копій), порядковий номер комплекту ЄАД чи додаткових аркушів, зазначений у першому підрозділі графи 3 МД, кількість засвідчених копій, реквізити заявника.

Якщо при виконанні митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, нарахування плати здійснюється в іншій МД (або уніфікованій митній квитанції МД-1), у нижній частині графи зазначаються відповідний код згідно з класифікатором документів та реєстраційний номер такої іншої МД (уніфікованої митної квитанції МД-1).

У разі невиконання зобов'язання, забезпеченого фінансовою гарантією, в нижній частині графи зазначаються код згідно з класифікатором документів і реквізити документа, за яким сплачено митні платежі. Через знак "/" зазначається сума сплачених митних платежів.

У графі посадовою особою митного органу також можуть проставлятись інші відмітки (записи) й інформаційні коди, що формуються при проведенні митного контролю та митного оформлення.

У разі застосування МД на паперовому носії відомості про виконання митних формальностей зазначаються тільки в електронній копії МД на паперовому носії без зазначення у паперовому примірнику.

Графа F "Підтвердження компетентних органів"

Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" МД, якщо при переміщенні товарів відповідно до законодавства:

здійснюється заміна автомобіля, що приводить до руху причіп (напівпричіп) (без здійснення операцій з товарами або їх перевантаження);

здійснюється заміна транспортного засобу або перевантаження товарів на інший транспортний засіб або в контейнер;

здійснюється накладення митного забезпечення.

Заповнення правого підрозділу графи здійснюється, якщо зазначені обставини відбуваються відносно переміщуваних товарів повторно.

У полях підрозділів графи зазначаються номери нових або додаткових засобів ідентифікації (у разі їх накладення), посада, прізвище та проставляється підпис посадової особи, що засвідчується її особистою номерною печаткою.

У разі накладення нового митного забезпечення після здійснення операції переогляду із застосуванням штампа "Переогляд" посадовою особою підрозділу митної варти в полі "Печатка" проставляється відбиток штампа "Переогляд", проставлення особистої номерної печатки в такому випадку не потрібне.

Якщо внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій сталася часткова втрата або пошкодження товарів та подальше переміщення здійснюється лише стосовно частини товарів, то в графі також вчиняється запис про кількість товарів, що переміщуватимуться за МД.

Графа G "Підтвердження компетентних органів"

Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" МД, якщо при вивезенні товарів митним органом прибуття погоджено зміну митниці призначення або якщо під час переміщення товарів митною територією України внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин:

виникає потреба в заміні транспортного засобу або перевантаженні товарів на інший транспортний засіб або в контейнер;

відкрився доступ до вантажного відсіку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

сталася повна чи часткова втрата товарів або ці товари неможливо надалі використовувати як вироби чи матеріали.

У разі погодження митним органом зміни митниці призначення у графі посадовою особою митного органу відповідно до прийнятого митним органом рішення вчиняється запис: "Погоджено зміну митного органу призначення на "UAMMMMMM", де "UAMMMMMM" - восьмизначний код відповідного пункту пропуску через митний кордон України згідно з Класифікатором митних органів. Запис засвідчується проставленням підпису, прізвища та відбитка особистої номерної печатки цієї посадової особи. Відомості про зміну митниці призначення відображаються в електронній копії цієї МД.

При вивезенні товарів за межі митної території України в міжнародних поштових чи експрес-відправленнях посадовою особою митного органу, в зоні діяльності якого розташоване місце міжнародного поштового обміну (центральна сортувальна станція) і найменування якого зазначено в графі 27 МД, у вищезазначеному порядку на підставі наданих оператором поштового зв'язку (експрес-перевізником) даних зазначаються відомості про пункт пропуску, через який передбачається вивезення відправлень.

У разі дії надзвичайних або невідворотних обставин посадовою особою митного органу, яку викликано на місце транспортної пригоди, коротко описується зміст пригоди, зазначаються прізвище і підпис такої посадової особи, що засвідчується її особистою номерною печаткою.

В окремих випадках, якщо внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин сталася повна чи часткова втрата товарів або ці товари неможливо надалі використовувати як вироби чи матеріали та їх подальше переміщення митною територією України відповідно до законодавства не здійснюватиметься в повному обсязі або частково, до графи заноситься інформація про таку втрату товарів, кількісні та якісні показники товарів, що переміщуватимуться за МД.

Графа I "Контроль митного органу призначення"

Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" МД посадовою особою митниці призначення, що здійснює митне оформлення при закінченні переміщення товарів митною територією України і вивезенні товарів за межі митної території України.

Зазначаються дата прибуття (та дата фактичного вивезення товарів у разі, якщо вони не збігаються), відомості про стан пломб, проставляються відбитки штампа ПМК (при надходженні товарів), особистої номерної печатки (при пропуску товарів через митний кордон України) посадової особи митного органу, якою виконано відповідні митні процедури, вписуються інші примітки та відомості про результати митного контролю.

Під час виконання митних процедур щодо пропуску товарів за межі митної території України посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон України, яка виконує митні процедури щодо пропуску товарів за межі митної території України, за допомогою програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби України у відповідних полях електронної копії МД на паперовому носії або електронної МД зазначаються кількість товарів, вивезених за межі митної території України, та дата їх вивезення за межі митної території України, що засвідчує фактичне вивезення відповідних товарів за межі митної території України.

Якщо вимоги Митного кодексу України щодо транзитного переміщення товарів не виконано, то такою посадовою особою зазначаються номер протоколу про порушення митних правил, посада, прізвище та підпис посадової особи, якою складено зазначений протокол, що засвідчується особистою номерною печаткою.

5. Заповнення граф МД під час перевезення

Графа 55 "Перевантаження"

Графа заповнюється, якщо відповідно до законодавства при переміщенні товарів митною територією України відбулася заміна автомобіля, що приводить до руху причіп (напівпричіп) (без здійснення операцій з товарами або їх перевантаження), або товари перевантажуються:

з одного транспортного засобу в інший;

в контейнер;

з одного контейнера в інший.

Заповнення правого підрозділу графи здійснюється, якщо зазначені обставини сталися відносно переміщуваних товарів повторно.

У графі "Місце і країна" зазначається назва населеного пункту, де здійснюється перевантаження товарів.

У графі "Ідентифікація і країна реєстрації нового транспортного засобу" зазначаються відомості про транспортний засіб, яким продовжуватиметься перевезення товарів, відповідно до правил, передбачених для заповнення графи 18 МД.

У графі "Конт." у виділеному квадраті зазначається "1", якщо товари перевантажуються в контейнер або з одного контейнера в інший, при цьому в графі "Номер нового контейнера" зазначається номер контейнера, в якому продовжуватиметься перевезення товарів, "0" - в іншому випадку.

У графі "(1) Проставити 1 якщо ТАК і 0 якщо НІ" проставляється підпис виконавця перевезення.

Графа 56 "Інші пригоди при перевезенні. Подробиці та вжиті заходи"

Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" МД, якщо при вивезенні товарів митним органом прибуття погоджено зміну митниці призначення або якщо під час переміщення товарів митною територією України внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин:

виникає потреба в заміні транспортного засобу або перевантаженні товарів на інший транспортний засіб або в контейнер;

відкрився доступ до вантажного відсіку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

сталася повна чи часткова втрата товарів або ці товари неможливо надалі використовувати як вироби чи матеріали.

У разі погодження митним органом прибуття зміни митниці призначення перевізником коротко описуються обставини, із настанням яких пов'язана необхідність зміни митниці призначення. У разі наявності зазначаються назви, номери та дати документів, що підтверджують такі обставини, зокрема звернення особи - безпосереднього виконавця перевезення, до митного органу щодо зміни митниці призначення.

У разі дії надзвичайних обставин коротко описується зміст пригоди, зазначаються назви, номери та дати документів, що відповідно до законодавства підтверджують такі обставини, а також надання митним органом дозволу на проведення зазначених операцій.

 

Директор Департаменту 
податкової, митної політики та 
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток
до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа


Порядок наведення відомостей про осіб

1. У правому верхньому куті зазначається літерний код альфа-2 країни місцезнаходження (для громадян, у тому числі фізичних осіб - підприємців, - місця постійного проживання) відповідно до Класифікації країн світу, далі через знак "/" - податковий номер платника податків відповідно до пункту 2.2 розділу II Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у разі наявності). Для податкового номера, який складається менше ніж з 10 символів, відомості після знака "/" доповнюються на початку нулями до 10 символів.

Для осіб, щодо яких законодавством не передбачено присвоєння названого податкового номера платника податків, після знака "/" зазначається "0000000000".

2. Для юридичних осіб - резидентів указується найменування, зазначене в ЄДРПОУ (допускається наведення скороченої інформації про організаційно-правову форму господарювання).

Для громадян-резидентів, у тому числі фізичних осіб - підприємців, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, серія й номер паспорта, коли й ким виданий.

Для громадян-нерезидентів зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), громадянство, реквізити паспортного документа або документа, що його замінює.

Для інших нерезидентів указується найменування.

3. Для юридичних осіб указуються відомості про їх місцезнаходження.

Для громадян-резидентів, у тому числі фізичних осіб - підприємців, указуються відомості про їх місце проживання.

Для громадян-нерезидентів указуються відомості про місце їх тимчасового перебування на території України.

Для інших нерезидентів указуються відомості про їх місцезнаходження.

4. У лівому нижньому куті графи проставляється ідентифікаційний номер особи.

Для осіб, що перебувають на обліку в митних органах, - присвоєний митним органом обліковий номер особи.

Для громадян-резидентів і нерезидентів - умовно визначений обліковий номер "000/0000/000000".

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
30.05.2012 N 651

ПЕРЕЛІК
наказів Державної митної служби України, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 09 липня 1997 року N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 року за N 443/2247;

пункт 2 наказу Державної митної служби України від 29 липня 1998 року N 447 "Про затвердження Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1998 року за N 698/3138;

наказ Державної митної служби України від 27 серпня 1999 року N 543 "Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 вересня 1999 року за N 622/3915;

наказ Державної митної служби України від 20 квітня 2000 року N 226 "Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за N 286/4507;

наказ Державної митної служби України від 24 травня 2000 року N 300 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2000 року за N 349/4570;

наказ Державної митної служби України від 13 липня 2000 року N 388 "Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за N 465/4686;

наказ Державної митної служби України від 20 вересня 2000 року N 530 "Про внесення змін та доповнень до класифікаторів, що використовуються при заповненні окремих граф вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2000 року за N 687/4908;

наказ Державної митної служби України від 16 березня 2001 року N 190 "Про внесення змін до класифікаторів, що використовуються при заповненні окремих граф вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2001 року за N 296/5487;

підпункт 1.9 пункту 1 наказу Державної митної служби України від 26 червня 2001 року N 433 "Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Держмитслужби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2001 року за N 637/5828;

наказ Державної митної служби України від 20 липня 2001 року N 505 "Про внесення змін та доповнень до класифікаторів, що використовуються при заповненні окремих граф вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2001 року за N 665/5856;

наказ Державної митної служби України від 10 грудня 2001 року N 798 "Про внесення змін та доповнень до класифікаторів, що використовуються при заповненні окремих граф вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2001 року за N 1052/6243;

наказ Державної митної служби України від 17 квітня 2002 року N 205 "Про внесення змін та доповнень до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2002 року за N 451/6739;

наказ Державної митної служби України від 18 квітня 2002 року N 207 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації та класифікаторів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 травня 2002 року за N 462/6750;

наказ Державної митної служби України від 02 червня 2003 року N 380 "Про затвердження Порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 року за N 590/7911;

наказ Державної митної служби України від 24 липня 2003 року N 489 "Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 серпня 2003 року за N 668/7989;

наказ Державної митної служби України від 21 серпня 2003 року N 570 "Про внесення змін до Тимчасового порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2003 року за N 735/8056;

наказ Державної митної служби України від 08 вересня 2003 року N 599 "Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2003 року за N 848/8169;

пункт 2 наказу Державної митної служби України від 13 вересня 2003 року N 609 "Про затвердження Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2003 року за N 897/8218;

наказ Державної митної служби України від 10 жовтня 2003 року N 678 "Про внесення змін та доповнень до класифікаторів, що використовуються при заповненні граф вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2003 року за N 977/8298;

пункт 2 наказу Державної митної служби України від 24 грудня 2003 року N 908 "Про затвердження Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1248/8569;

наказ Державної митної служби України від 26 грудня 2003 року N 915 "Про внесення змін і доповнень до наказу Держмитслужби України від 02.06.2003 N 380", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за N 1275/8596;

наказ Державної митної служби України від 29 грудня 2003 року N 929 "Про внесення змін і доповнень до наказів Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 і від 30.06.98 N 380", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 січня 2004 року за N 7/8606;

наказ Державної митної служби України від 02 квітня 2004 року N 232 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2004 року за N 477/9076;

пункт 2 наказу Державної митної служби України від 08 червня 2004 року N 420 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держмитслужби України від 02.09.2003 N 585 та внесення змін до наказів Держмитслужби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2004 року за N 781/9380;

наказ Державної митної служби України від 14 червня 2004 року N 434 "Про внесення змін і доповнень до класифікаторів, що використовуються при заповненні граф вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 липня 2004 року за N 822/9421;

пункти 4 і 5 наказу Державної митної служби України від 15 липня 2004 року N 522 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2004 року за N 951/9550;

наказ Державної митної служби України від 08 жовтня 2004 року N 730 "Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2004 року за N 1350/9949;

наказ Державної митної служби України від 11 листопада 2004 року N 808 "Про внесення доповнення до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2004 року за N 1459/10058;

наказ Державної митної служби України від 07 грудня 2004 року N 873 "Про внесення змін і доповнень до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2004 року за N 1609/10208;

наказ Державної митної служби України від 11 липня 2005 року N 651 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 778/11058;

пункт 8 наказу Державної митної служби України від 13 жовтня 2005 року N 969 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою у митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2005 року за N 1393/11673;

наказ Державної митної служби України від 07 грудня 2005 року N 1201 "Про затвердження Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2005 року за N 1552/11832;

наказ Державної митної служби України від 11 січня 2006 року N 1 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 року за N 59/11933;

пункт 1 наказу Державної митної служби України від 07 березня 2006 року N 172 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2006 року за N 296/12170;

наказ Державної митної служби України від 22 червня 2006 року N 515 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за N 815/12689;

пункт 1 наказу Державної митної служби України від 03 липня 2006 року N 550 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2006 року за N 829/12703;

пункт 2 наказу Державної митної служби України від 07 грудня 2006 року N 1088 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2006 року за N 1339/13213;

наказ Державної митної служби України від 04 жовтня 2007 року N 818 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за N 1254/14521;

пункт 1 наказу Державної митної служби України від 07 листопада 2007 року N 933 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2007 року за N 1329/14596;

пункти 1 і 3 наказу Державної митної служби України від 16 грудня 2008 року N 1414 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2009 року за N 148/16164;

наказ Державної митної служби України від 07 вересня 2010 року N 1018 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2010 року за N 1076/18371.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук